1. Samuelova 4:1–22

  • Filištíni se zmocňují truhly (1–11)

  • Eli a jeho synové umírají (12–22)

4  Samuel dál mluvil k celému Izraeli. V té době Izraelité vytáhli do boje proti Filištínům a utábořili se vedle Ebenezeru. Filištíni tábořili u Afeku.  Pak se Filištíni rozestavili do bojového šiku proti Izraeli. Bitva dopadla špatně. Filištíni Izraelity porazili a na bitevním poli pobili asi 4 000 mužů.  Když se vojáci vrátili do tábora, izraelští starší řekli: „Proč Jehova dovolil, aby nás dnes Filištíni porazili?*+ Vezměme si ze Šila truhlu Jehovovy smlouvy,+ aby byla s námi a zachránila nás z rukou našich nepřátel.“  Lid tedy poslal muže do Šila a ti odtamtud přinesli truhlu smlouvy Jehovy, Boha vojsk, který sedí na trůnu nad* cherubíny.+ S truhlou pravého Boha přišli i oba synové Eliho, Chofni a Pinechas.+  Jakmile truhla Jehovovy smlouvy dorazila do tábora, všichni Izraelité začali křičet tak hlasitě, že se třásla zem.  Když Filištíni ten křik zaslechli, ptali se: „Proč se z tábora Hebrejců ozývá hlasitý křik?“ Nakonec se dozvěděli, že do tábora dorazila Jehovova truhla,  a dostali strach. „Do tábora přišel Bůh!“+ volali. „Běda nám! Nic takového se ještě nikdy nestalo!  Běda nám! Kdo nás zachrání z rukou toho majestátního Boha? Vždyť to je ten Bůh, který v pustině postihl Egypt všemožnými ranami.+  Buďte odvážní a vzmužte se, Filištíni. Jinak budete muset sloužit Hebrejcům, stejně jako oni sloužili vám.+ Vzmužte se a bojujte!“ 10  A tak Filištíni bojovali. Izraelité byli poraženi+ a rozutekli se domů.* Utrpěli těžké ztráty – z Izraele padlo 30 000 vojáků. 11  Filištíni se navíc zmocnili Boží truhly a oba synové Eliho, Chofni a Pinechas, zemřeli.+ 12  Jeden muž z kmene Benjamín utekl z bojiště a dorazil ten den do Šila s roztrženým oděvem a s hlavou posypanou prachem.+ 13  Když přiběhl, Eli seděl na sedátku u cesty a čekal na zprávy, protože se bál o truhlu pravého Boha.+ Muž vešel do města, oznámil, co se stalo, a celé město začalo křičet. 14  Když to Eli zaslechl, zeptal se: „Co je to za hluk?“ A muž k němu spěchal, aby mu podal zprávu. 15  (Elimu bylo 98 let a byl už slepý.+) 16  Muž Elimu řekl: „Přicházím z bitevního pole. Dnes jsem utekl z bojiště.“ Eli se ho zeptal: „Co se stalo, můj synu?“ 17  Muž, který tu zprávu přinesl, odpověděl: „Izrael před Filištíny utekl a utrpěl těžkou porážku.+ Zemřeli i tvoji dva synové, Chofni a Pinechas,+ a Filištíni se zmocnili truhly pravého Boha.“+ 18  Ve chvíli, kdy se ten muž zmínil o truhle pravého Boha, Eli spadl dozadu ze svého sedátka u brány, zlomil si vaz a zemřel, protože byl starý a těžký. Soudil Izrael 40 let. 19  Jeho snacha, Pinechasova manželka, byla těhotná a měla krátce před porodem. Když se doslechla, že se Filištíni zmocnili truhly pravého Boha a že její tchán a její manžel zemřeli, náhle na ni přišly bolesti, sklonila se a začala rodit. 20  Když umírala, ženy, které u ní stály, jí řekly: „Neboj se, porodila jsi syna.“ Ona ale neodpovídala a nevnímala to.* 21  Chlapci dala jméno Ikabod*+ se slovy: „Sláva odešla z Izraele do vyhnanství.“+ Řekla to kvůli tomu, co se stalo s truhlou pravého Boha a s jejím tchánem a manželem.+ 22  Prohlásila: „Sláva odešla z Izraele do vyhnanství, protože byla odnesena truhla pravého Boha.“+

Poznámky

Dosl.: „Proč nás dnes Jehova porazil před Filištíny?“
Nebo možná „mezi“.
Dosl. „do svých stanů“.
Nebo „a nezaměřila na to srdce“.
Znamená „kde je sláva?“.