1. Samuelova 31:1–13

  • Saul a jeho tři synové umírají (1–13)

31  Filištíni pak začali bojovat proti Izraeli.+ Izraelští muži se před nimi dali na útěk a mnoho jich padlo na hoře Gilboa.+  Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny a nakonec zabili Saulovy syny Jonatana,+ Abinadaba a Malki-šuu.+  Pak se proti Saulovi rozpoutal prudký boj, objevili ho lukostřelci a těžce ho zranili.+  Saul proto řekl svému zbrojnoši: „Vytas meč a probodni mě. Jinak přijdou ti neobřezanci,+ probodnou mě oni a nebudou se mnou mít slitování.“* Ale jeho zbrojnoš to nechtěl udělat, protože se velmi bál. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj.+  Když jeho zbrojnoš viděl, že je Saul mrtvý,+ i on nalehl na svůj meč a zemřel s ním.  A tak ten den spolu zemřeli Saul, jeho tři synové, jeho zbrojnoš i všichni jeho muži.+  Když Izraelité, kteří žili v tom údolí* a v jordánském kraji, viděli, že izraelští vojáci utekli a že Saul a jeho synové zemřeli, začali opouštět svá města a utíkat pryč.+ Potom přišli Filištíni a usadili se v nich.  Když příští den Filištíni přišli obírat zabité, našli na hoře Gilboa mrtvého Saula a jeho tři syny.+  Usekli mu hlavu a svlékli zbroj a rozeslali tu zprávu po celé filištínské zemi,+ aby zazněla v domech* jejich model+ a mezi lidem. 10  Pak jeho zbroj uložili do domu Aštoret a jeho mrtvolu přibili na hradby Bet-šanu.+ 11  Když se obyvatelé Jabeš-gileadu+ doslechli, co Filištíni udělali Saulovi, 12  všichni jejich válečníci se vydali na cestu, šli celou noc a sundali těla Saula a jeho synů z hradeb Bet-šanu. Pak se vrátili do Jabeše a jejich těla tam spálili. 13  Vzali jejich kosti,+ pohřbili je pod tamaryškem v Jabeši+ a sedm dnů se postili.

Poznámky

Nebo „a budou se mnou jednat krutě“.
Nebo „nížině“.
Nebo „chrámech“.