1. Samuelova 3:1–21

  • Samuel je vybrán za proroka (1–21)

3  Malý Samuel mezitím dál sloužil+ Jehovovi u Eliho. V té době Jehova mluvil s lidmi jen zřídka. Nebylo běžné, že by někdo dostal vidění.+  Jednou Eli spal na svém obvyklém místě. Oči mu zeslábly natolik, že už neviděl.+  Boží svícen*+ ještě nezhasl a Samuel ležel v Jehovově svatyni,*+ ve které byla Boží truhla.  Jehova potom Samuela zavolal a ten odpověděl: „Tady jsem.“  Běžel za Elim a řekl: „Tady jsem. Volal jsi mě?“ Ale on řekl: „Nevolal. Jdi si zase lehnout.“ A tak Samuel odešel a lehl si.  Pak Jehova zavolal znovu: „Samueli!“ Samuel tedy vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, vždyť jsi mě volal.“ Ale on řekl: „Nevolal jsem tě, můj synu. Jdi si zase lehnout.“  (Samuel ještě Jehovu neznal a zatím od Jehovy nedostal žádné poselství.+)  Potom Jehova zavolal znovu, potřetí: „Samueli!“ Samuel proto vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, vždyť jsi mě volal.“ Tehdy si Eli uvědomil, že je to Jehova, kdo chlapce volá,  a tak Samuelovi řekl: „Jdi, lehni si, a když tě zavolá, odpověz: ‚Mluv, Jehovo. Tvůj sluha naslouchá.‘“ Samuel si tedy šel lehnout. 10  Pak Jehova přišel a stejně jako předtím zavolal: „Samueli, Samueli!“ A tak Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj sluha naslouchá.“ 11  Jehova mu řekl: „Chystám se v Izraeli udělat něco, co otřese* každým, kdo o tom uslyší.+ 12  V ten den vykonám od začátku do konce všechno, co jsem řekl o Elim a jeho domě.+ 13  Pověz Elimu, že jeho dům navěky odsuzuji za provinění, o kterém ví.+ Jeho synové totiž proklínají Boha,+ ale on je nepokáral.+ 14  Proto jsem Eliho domu přísahal, že žádná oběť ani dar nikdy neusmíří jejich provinění.“+ 15  Samuel ležel až do rána a pak otevřel dveře Jehovova domu. Bál se ale povědět Elimu o vidění, které dostal. 16  Eli si ho však zavolal: „Samueli, můj synu!“ Odpověděl: „Tady jsem.“ 17  Eli se ho zeptal: „Co ti říkal? Prosím, netaj to přede mnou. Ať tě Bůh přísně potrestá,* pokud mi zatajíš jediné slovo z toho všeho, o čem s tebou mluvil.“ 18  Samuel mu tedy všechno pověděl, nic před ním netajil. Eli na to řekl: „Je to Jehova. Ať udělá, co považuje za dobré.“ 19  Samuel dál rostl a Jehova byl s ním+ a nedovolil, aby se kterékoli z jeho slov nesplnilo.* 20  Všichni Izraelité od Danu po Beer-šebu si uvědomili, že Samuel byl vybrán za Jehovova proroka. 21  A Jehova se dál objevoval v Šilu. Jehova se tam totiž zjevoval Samuelovi prostřednictvím Jehovova slova.+

Poznámky

Dosl. „lampa“.
Tj. svatostánku.
Dosl. „z čeho budou brnět obě uši“.
Dosl. „kéž ti tak Bůh učiní a k tomu přidá“.
Dosl. „padlo na zem“.