1. Samuelova 29:1–11

  • Filištíni nevěří Davidovi (1–11)

29  Filištíni+ shromáždili všechna svá vojska u Afeku, zatímco Izraelité tábořili u pramene v Jezreelu.+  Filištínští vládci pochodovali se svými sty a tisíci a vzadu s Akišem+ šel David a jeho muži.  Filištínská knížata ale řekla: „Co tu dělají ti Hebrejci?“ Akiš jim odpověděl: „To je David, sluha izraelského krále Saula. Je se mnou už nejméně rok+ a od chvíle, co ke mně zběhl, jsem na něm až dodnes nenašel žádnou špatnost.“  Ale filištínská knížata se na něj rozzlobila a řekla mu: „Pošli toho muže zpátky.+ Ať se vrátí na místo, které jsi mu určil. Nenech ho jít s námi do bitvy, jinak se v boji obrátí proti nám.+ Čím lepším by si mohl získat přízeň svého pána než hlavami našich mužů?  Není to ten David, o kom při tanci zpívali‚Saul pobil své tisícea David své desetitisíce‘?“+  Akiš+ si tedy Davida zavolal a řekl mu: „Jakože Jehova žije, jsi čestný a já jsem rád, že jsi vytáhl do boje s mým vojskem.+ Od chvíle, co jsi ke mně přišel, jsem na tobě až dodnes nenašel žádnou špatnost.+ Ale ostatní vládci ti nevěří.+  Vrať se tedy v pokoji. Nedělej nic, co by se filištínským vládcům nelíbilo.“  David se ale Akiše zeptal: „A co jsem udělal? Jakou špatnost jsi na svém sluhovi našel od chvíle, co jsem k tobě přišel, až dodnes? Proč bych s tebou neměl jít a bojovat proti nepřátelům mého pána, krále?“  Akiš Davidovi odpověděl: „Já vím, že jsi dobrý jako Boží anděl.+ Ale filištínská knížata řekla: ‚Nenech ho jít s námi do bitvy.‘ 10  Ty a sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou, tedy brzy ráno vstaňte. Vstaňte a odejděte, hned jak se rozední.“ 11  David a jeho muži proto brzy ráno vstali a vydali se zpátky do země Filištínů. A Filištíni vytáhli k Jezreelu.+

Poznámky