1. Samuelova 27:1–12

  • David dostává od Filištínů Ciklag (1–12)

27  David si ale řekl: „Jednoho dne mě Saul zabije. Nejlepší bude, když uteču+ do země Filištínů. Saul to pak vzdá a už mě nebude hledat po celém Izraeli+ a já uniknu z jeho rukou.“  David se tedy se 600 muži,+ kteří byli s ním, vydal za gatským králem Akišem,+ synem Maoka.  David a jeho muži se u Akiše v Gatu usadili, každý muž se svou domácností. S Davidem byly jeho dvě manželky – Jezreelitka Achinoam+ a Karmelanka Abigail,+ vdova po Nabalovi.  Když Saulovi oznámili, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat.+  David potom řekl Akišovi: „Pokud jsem získal tvou přízeň, dovol mi bydlet v jednom z měst na venkově. Proč by měl tvůj sluha bydlet u tebe v královském městě?“  Akiš mu tedy ten den dal Ciklag.+ Proto Ciklag až dodnes patří judským králům.  David žil na filištínském venkově rok a čtyři měsíce.+  On a jeho muži prováděli nájezdy na Gešurovce,+ Girzejce a Amalekity,+ kteří obývali území od Telamu po Šur+ a až k Egyptu.  Pokaždé když David na to území zaútočil, nenechal naživu muže ani ženy,+ ale vzal ovce, dobytek, osly, velbloudy a oděvy. Pak se vracel k Akišovi. 10  Když se Akiš ptal: „Kam jste dnes provedli nájezd?“, David mu odpovídal: „Na jih* Judy“+ nebo „Na jih území Jerachmeelovců“+ nebo „Na jih území Kenitů.“+ 11  David nenechával naživu žádného muže ani ženu. Nechtěl je vodit do Gatu, protože si říkal: „Aby nás neprozradili a neřekli, co jsem udělal.“ (A tak to dělal celou tu dobu, kdy žil na filištínském venkově.) 12  Akiš tedy Davidovi uvěřil a řekl si: „Určitě ho jeho lid Izrael začal nenávidět a on už napořád zůstane mým sluhou.“

Poznámky

Nebo „Negeb“.