1. Samuelova 21:1–15

  • David jí v Nobu chléb vystavení (1–9)

  • David v Gatu předstírá, že se zbláznil (10–15)

21  Později přišel David do Nobu+ ke knězi Achimelekovi. Když se setkali, Achimelek dostal strach a zeptal se ho: „Proč jsi sám a nikdo s tebou není?“+  David mu odpověděl: „Král mě pověřil jistým úkolem a řekl mi: ‚Ať se nikdo nedozví, kvůli čemu jsem tě poslal a jaké pokyny jsem ti dal.‘ Se svými muži jsem se domluvil, že se sejdeme na určitém místě.  Pokud bys tedy měl po ruce pět chlebů, dej mi je – nebo cokoli jiného, co se najde.“  Kněz mu řekl: „Žádný obyčejný chléb nemám. Je tady svatý chléb,+ ale tvoji muži ho můžou jíst jenom pod podmínkou, že se drželi dál od žen.“*+  David knězi odpověděl: „Od žen jsme se drželi dál, stejně jako při mých předchozích výpravách.+ Těla mých mužů jsou svatá i v případě, že úkol je obyčejný, a tím spíš to platí dnes.“  Kněz mu tedy dal svatý chléb.+ Nebyl tam totiž jiný chléb než chléb vystavení, který byl odnesen z místa Jehovovy přítomnosti a byl ten den nahrazen čerstvým chlebem.  Tehdy tam byl před Jehovou zadržovaný* jeden ze Saulových sluhů. Jmenoval se Doeg+ a byl to Edomita,+ předák Saulových pastýřů.  David se pak Achimeleka zeptal: „Nemáš tady nějaké kopí nebo meč? Nevzal jsem si totiž svůj meč ani jinou zbraň, protože úkol, který jsem od krále dostal, byl naléhavý.“  Kněz odpověděl: „Je tady meč Filištína Goliáše,+ kterého jsi zabil v údolí* Elah.+ Je za efodem,+ zabalený v látce. Pokud chceš, vezmi si ho, protože jiný meč tady není.“ David na to řekl: „Žádný není jako on. Dej mi ho.“ 10  Ještě ten den se David vydal na cestu a dál utíkal+ před Saulem. Nakonec dorazil ke gatskému králi Akišovi.+ 11  Akišovi jeho sluhové řekli: „Není to David, král země? Není to ten, o kom při tanci zpívali‚Saul pobil své tisícea David své desetitisíce‘?“+ 12  David o těch slovech přemýšlel a dostal z gatského krále Akiše velký strach.+ 13  A tak začal předstírat, že se zbláznil,+ a choval se mezi nimi* jako šílenec. Dělal značky na vrata městské brány a nechal si po vousech stékat sliny. 14  Nakonec Akiš řekl svým sluhům: „Vždyť vidíte, že je to blázen! Proč ho ke mně vodíte? 15  Mám tady snad málo šílenců, že mi přivádíte dalšího? Tenhle muž má vstoupit do mého domu?“

Poznámky

Nebo „neměli pohlavní styky“.
Možná kvůli slavnostnímu slibu, nečistotě nebo podezření na malomocenství.
Nebo „nížině“.
Dosl. „v jejich rukou“.