1. Samuelova 19:1–24

  • Saulova nenávist k Davidovi trvá (1–13)

  • David utíká před Saulem (14–24)

19  Později Saul mluvil se svým synem Jonatanem a se všemi svými sluhy o tom, že by měl David zemřít.+  Jonatan měl ale Davida velmi rád,+ a tak mu řekl: „Můj otec Saul tě chce zabít. Dávej si prosím zítra ráno pozor. Najdi si úkryt a zůstaň schovaný.  Já půjdu se svým otcem na pole a budeme stát nedaleko místa, kde budeš ty. Promluvím s ním o tobě, a když se něco dozvím, určitě ti to řeknu.“+  Jonatan pak se Saulem mluvil o Davidovi pochvalně.+ Řekl mu: „Ať král nehřeší proti svému sluhovi Davidovi, protože se proti tobě nijak neprovinil a z toho, co dělá, máš prospěch.  Riskoval život,* aby zabil toho Filištína,+ a Jehova tak dal celému Izraeli velké vítězství.* Když jsi to viděl, měl jsi radost. Proč bys tedy měl hřešit proti nevinné krvi tím, že bys dal Davida bezdůvodně zabít?“+  Saul Jonatana poslechl a přísahal: „Jakože Jehova žije, David nebude usmrcen.“  Jonatan tedy Davida zavolal a všechno mu pověděl. Potom ho přivedl k Saulovi a David mu dál sloužil jako dřív.+  Časem znovu vypukla válka a David vytáhl do boje proti Filištínům. Způsobil jim těžké ztráty a oni se před ním dali na útěk.  Když jednoho dne Saul seděl ve svém domě, Jehova dovolil, aby ho děsila jeho mysl.*+ Saul držel kopí a David hrál na harfu.+ 10  Najednou se Saul pokusil Davida přibodnout kopím ke stěně. On ale Saulovi uhnul, takže se kopí zarazilo do stěny. Tu noc David utekl. 11  Saul pak poslal své muže, aby sledovali Davidův dům a aby ho ráno zabili.+ Davidova žena Mikal mu ale řekla: „Pokud dnes v noci neutečeš, zítra budeš mrtvý.“ 12  Potom mu pomohla spustit se oknem a on utekl a zachránil se. 13  Nakonec Mikal vzala sošku terafim,* položila ji na lůžko, na místo hlavy dala síťku z kozí srsti a přikryla to oděvem. 14  Saul pak poslal své muže, aby Davida přivedli, ale Mikal řekla: „Je nemocný.“ 15  Saul je tedy za Davidem poslal znovu, aby se na něj podívali, a přikázal jim: „Přineste ho ke mně i s lůžkem, abych ho mohl zabít.“+ 16  Když ti muži vešli, zjistili, že na lůžku leží soška terafim* a na místě hlavy je síťka z kozí srsti. 17  Saul se Mikal zeptal: „Proč jsi mě takhle oklamala a nechala mého nepřítele+ uprchnout?“ Mikal mu odpověděla: „Vyhrožoval mi: ‚Nech mě utéct, nebo tě zabiju!‘“ 18  David utekl až k Samuelovi do Ramy+ a pověděl mu o všem, co mu Saul udělal. Potom David se Samuelem odešli a usadili se v Najotu.+ 19  Časem se Saulovi doneslo: „David je v Najotu v Ramě.“ 20  Saul hned poslal své muže, aby Davida zajali. Když pak ale Saulovi muži uviděli skupinu starších proroků, jak prorokují, a Samuela, jak stojí v jejich čele, zapůsobil na ně Boží duch a oni se také začali chovat jako proroci. 21  Když to pověděli Saulovi, hned poslal jiné muže a ti se také začali chovat jako proroci. Saul tedy poslal třetí skupinu mužů a i ti se začali chovat jako proroci. 22  Nakonec se do Ramy vydal i Saul. Když došel k velké nádrži na vodu,* která je v Seku, zeptal se: „Kde jsou Samuel a David?“ Odpověděli mu: „V Najotu+ v Ramě.“ 23  Potom co se tam vypravil, zapůsobil Boží duch i na něj a Saul se celou cestu do Najotu v Ramě choval jako prorok. 24  Také on si svlékl oděv a choval se před Samuelem jako prorok. Celý den a celou noc tam ležel nahý.* Proto se říká: „Je i Saul jedním z proroků?“+

Poznámky

Nebo „vložil si duši do dlaně“.
Nebo „záchranu“.
Dosl. „na Saulovi spočinul špatný duch od Jehovy“.
Nebo „domácího bůžka, modlu“.
Nebo „domácí bůžek, modla“.
Nebo „cisterně“.
Nebo „lehce oděný“.