1. Samuelova 12:1–25

  • Samuelova závěrečná řeč (1–25)

    • „Neobracejte se k bezcenným bohům“ (21)

    • Jehova neopustí svůj lid (22)

12  Nakonec Samuel řekl celému Izraeli: „Udělal jsem všechno,* o co jste mě žádali, a dosadil jsem nad vámi krále.+  Tady je král, který vás teď vede!*+ Já jsem zestárl a zešedivěl a moji synové jsou mezi vámi.+ Vedl jsem vás od svého mládí až dodnes.+  Tady jsem. Vypovídejte proti mně před Jehovou a před jeho pomazaným:+ Komu jsem vzal býka nebo osla?+ Koho jsem ošidil nebo utlačoval? Od koho jsem přijal úplatek,* abych nad něčím přivřel oči?+ Pokud jsem něco z toho udělal, vynahradím vám to.“+  Odpověděli mu: „Neošidil jsi nás ani jsi nás neutlačoval a od nikoho sis nic nevzal.“  Řekl jim tedy: „Jehova je mi dnes svědkem, a stejně tak i jeho pomazaný, že jste na mě nenašli nic špatného.“* A oni prohlásili: „Je svědkem.“  Samuel tedy řekl: „Svědkem je Jehova, který vyvolil Mojžíše a Árona a vyvedl vaše předky z Egypta.+  Teď předstupte a povedu s vámi před Jehovou soudní spor na základě všeho dobrého,* co pro vás a vaše předky Jehova udělal.  Když Jákob přišel do Egypta+ a vaši předkové začali k Jehovovi volat o pomoc,+ Jehova k nim poslal Mojžíše+ a Árona. Ti vaše předky vyvedli z Egypta na toto místo a oni se tu usadili.+  Ale zapomněli na Jehovu, svého Boha, a tak je vydal*+ do rukou Sisery, velitele chacorského vojska,+ do rukou Filištínů+ a do rukou moabského krále+ a ti proti nim bojovali. 10  A volali k Jehovovi o pomoc+ a říkali: ‚Zhřešili jsme.+ Opustili jsme Jehovu a začali jsme sloužit Baalům+ a sochám Aštoret.+ Vysvoboď nás z rukou našich nepřátel, a my ti budeme sloužit.‘ 11  Jehova tedy poslal Jerubbaala,+ Bedana, Jeftu+ a Samuela+ a vysvobozoval vás z rukou nepřátel kolem vás, takže jste mohli bydlet v bezpečí.+ 12  Když jste viděli, že proti vám vytáhl ammonský král Nachaš,+ říkali jste mi: ‚Ne, chceme nad sebou mít krále!‘,+ přestože vaším králem je Jehova, váš Bůh.+ 13  A tady je král, kterého jste si vyvolili a o kterého jste žádali. Podívejte, Jehova nad vámi dosadil krále!+ 14  Pokud se budete bát Jehovy,+ sloužit mu+ a poslouchat ho+ a pokud se nebudete bouřit proti Jehovovým nařízením a vy i váš král budete následovat Jehovu, svého Boha, bude se vám dobře dařit. 15  Pokud však Jehovu nebudete poslouchat a budete se bouřit proti Jehovovým nařízením, Jehovova ruka se obrátí proti vám a vašim otcům.+ 16  Teď předstupte a dívejte se, co velkého Jehova před vašima očima udělá. 17  Není právě sklizeň pšenice? Budu volat k Jehovovi, aby seslal hromy a déšť. Pak pochopíte, jak špatnou věc jste v Jehovových očích udělali, když jste žádali o krále.“+ 18  Nato Samuel volal k Jehovovi a Jehova ten den seslal hromy a déšť, takže na všechny padla velká bázeň před Jehovou a před Samuelem. 19  A lid řekl Samuelovi: „Modli se za své sluhy k Jehovovi, svému Bohu,+ abychom nezemřeli. Ke všem svým hříchům jsme totiž přidali další špatnost, když jsme žádali o krále.“ 20  Samuel jim odpověděl: „Nebojte se. Jednali jste špatně, ale teď nepřestávejte následovat Jehovu+ a služte Jehovovi celým srdcem.+ 21  Neobracejte se k bezcenným bohům,*+ kteří jsou k ničemu+ a nedokážou zachránit, protože to jsou bezcenné modly.* 22  Kvůli svému velkému jménu+ vás Jehova neopustí.+ Jehova se totiž rozhodl, že z vás udělá svůj lid.+ 23  Je pro mě nepředstavitelné, že bych zhřešil proti Jehovovi a přestal se za vás modlit. Budu vás dál poučovat o dobré a přímé cestě. 24  Jen se bojte Jehovy+ a věrně* mu služte celým svým srdcem. Pamatujte, jaké velké věci pro vás udělal.+ 25  Pokud však budete neustále jednat špatně, vy i váš král+ zahynete.“+

Poznámky

Dosl. „naslouchal jsem vašemu hlasu ve všem“.
Dosl. „chodí před vámi“.
Nebo „peníze za mlčení“.
Dosl. „že jste v mé ruce nic nenašli“.
Nebo „všech spravedlivých skutků“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „prodal“.
Nebo „k neskutečnostem“.
Nebo „neskutečnosti“.
Nebo „v pravdě“.