1. Samuelova 11:1–15

  • Saul vítězí nad Ammonity (1–11)

  • Saul je potvrzen v úloze krále (12–15)

11  Pak přitáhl Ammonita+ Nachaš a utábořil se u Jabeše v Gileadu.+ Všichni muži z Jabeše Nachašovi řekli: „Uzavři s námi smlouvu, a budeme ti sloužit.“  Ammonita Nachaš jim odpověděl: „Uzavřu ji s vámi pod podmínkou, že každému z vás vydloubnu pravé oko, abych pokořil celý Izrael.“  Starší z Jabeše mu na to řekli: „Dej nám sedm dnů. Rozešleme posly po celém území Izraele, a pokud se nenajde nikdo, kdo by nás zachránil, pak se ti vzdáme.“  Když poslové dorazili do Gibeje,+ kde žil Saul, a řekli o tom lidem, všichni začali hlasitě plakat.  Saul právě přicházel se stádem z pole a ptal se: „Co se stalo? Proč lidé pláčou?“ A tak mu začali vyprávět, co říkali muži z Jabeše.  Když to Saul slyšel, zapůsobil na něj Boží duch+ a jeho hněv vzplanul.  Vzal tedy dva býky, rozsekal je na kusy a ty rozeslal prostřednictvím poslů po celém území Izraele se vzkazem: „Takhle to dopadne s dobytkem každého, kdo nebude následovat Saula a Samuela!“ A Jehova způsobil, že na lid padla bázeň, takže vyšli jako jeden muž.  Potom je v Bezeku spočítal a bylo tam 300 000 izraelských mužů a 30 000 judských mužů.  Poslům z Jabeše řekli: „Tohle vyřiďte mužům z Jabeše v Gileadu: ‚Až zítra začne pálit slunce, budete zachráněni.‘“ Poslové tedy šli a oznámili to mužům z Jabeše. Ti měli obrovskou radost. 10  Řekli Ammonitům: „Zítra se vám vzdáme. Pak nám můžete udělat, co budete chtít.“+ 11  Příští den Saul rozdělil lid do tří oddílů. Během ranní hlídky* pronikli do tábora Ammonitů+ a pobíjeli je až do poledního žáru. Ti, kdo přežili, se rozutekli a ani dva nezůstali spolu. 12  Lid se pak Samuela ptal: „Kdo říkal: ‚To má být naším králem Saul?‘+ Vydejte nám ty muže, ať je můžeme zabít!“ 13  Saul však prohlásil: „Tento den by neměl být usmrcen žádný muž,+ protože Jehova dnes zachránil Izrael.“ 14  Samuel pak řekl lidu: „Pojďme do Gilgalu,+ abychom tam potvrdili, že Saul je králem.“+ 15  Všichni Izraelité tedy šli do Gilgalu a před Jehovou prohlásili Saula za krále. Potom Jehovovi předložili oběti společenství+ a Saul a všichni Izraelité tam s velkou radostí slavili.+

Poznámky

Trvala zhruba od 2.00 do 6.00.