Přejít k článku

Přejít na obsah

1. Samuelova

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Elkana a jeho manželky (1–8)

  • Bezdětná Hana se modlí o syna (9–18)

  • Narození Samuela, je dán Jehovovi (19–28)

 • 2

  • Hanina modlitba (1–11)

  • Hříchy Eliho dvou synů (12–26)

  • Jehova vynáší rozsudek nad Eliho domem (27–36)

 • 3

  • Samuel je vybrán za proroka (1–21)

 • 4

  • Filištíni se zmocňují truhly (1–11)

  • Eli a jeho synové umírají (12–22)

 • 5

  • Truhla na filištínském území (1–12)

   • Pokoření Dagona (1–5)

   • Jehova postihuje Filištíny ranami (6–12)

 • 6

  • Filištíni vrací truhlu Izraelitům (1–21)

 • 7

  • Truhla v Kirjat-jearimu (1)

  • Samuel vybízí: Služte pouze Jehovovi (2–6)

  • Izrael vítězí u Micpy (7–14)

  • Samuel soudí Izrael (15–17)

 • 8

  • Izraelité chtějí krále (1–9)

  • Samuel varuje lid (10–18)

  • Jehova vyslýchá žádost o krále (19–22)

 • 9

  • Samuel se setkává se Saulem (1–27)

 • 10

  • Saul je pomazán za krále (1–16)

  • Saul je představen lidu (17–27)

 • 11

  • Saul vítězí nad Ammonity (1–11)

  • Saul je potvrzen v úloze krále (12–15)

 • 12

  • Samuelova závěrečná řeč (1–25)

   • „Neobracejte se k bezcenným bohům“ (21)

   • Jehova neopustí svůj lid (22)

 • 13

  • Saul vybírá muže do vojska (1–4)

  • Saul jedná opovážlivě (5–9)

  • Samuel kárá Saula (10–14)

  • Izraelité nemají zbraně (15–23)

 • 14

  • Jonatanův hrdinský čin u Mikmaše (1–14)

  • Bůh zasazuje nepřátelům Izraele drtivou porážku (15–23)

  • Saulova ukvapená přísaha (24–46)

   • Lid jí maso i s krví (32–34)

  • Saulovy války a jeho rodina (47–52)

 • 15

  • Saul je neposlušný a nechává Agaga naživu (1–9)

  • Samuel kárá Saula (10–23)

   • „Poslušnost je lepší než oběť“ (22)

  • Bůh zavrhuje Saula jako krále (24–29)

  • Samuel zabíjí Agaga (30–35)

 • 16

  • David je pomazán za příštího krále (1–13)

   • „Jehova vidí do srdce“ (7)

  • Bůh Saulovi odebírá svého ducha (14–17)

  • Saul si Davida vybírá jako hráče na harfu (18–23)

 • 17

  • David vítězí nad Goliášem (1–58)

   • Goliáš uráží Izrael (8–10)

   • David se nabízí, že půjde bojovat (32–37)

   •  David bojuje v Jehovově jménu (45–47)

 • 18

  • Přátelství Davida a Jonatana (1–4)

  • Saul na Davida žárlí kvůli jeho vítězstvím (5–9)

  • Saul se snaží Davida zabít (10–19)

  • David si bere Saulovu dceru Mikal za manželku (20–30)

 • 19

  • Saulova nenávist k Davidovi trvá (1–13)

  • David utíká před Saulem (14–24)

 • 20

  • Jonatan věrně podporuje Davida (1–42)

 • 21

  • David jí v Nobu chléb vystavení (1–9)

  • David v Gatu předstírá, že se zbláznil (10–15)

 • 22

  • David v adullamské jeskyni a v Micpe (1–5)

  • Saul dává pobít kněze z Nobu (6–19)

  • Abjatar utíká (20–23)

 • 23

  • David zachraňuje Keilu (1–12)

  • Saul pronásleduje Davida (13–15)

  • Jonatan dodává Davidovi sílu (16–18)

  • David Saulovi těsně uniká (19–29)

 • 24

  • David nechává Saula naživu (1–22)

   • David má úctu k Jehovovu pomazanému (6)

 • 25

  • Samuel umírá (1)

  • Nabal odmítá prosbu Davidových mužů (2–13)

  • Abigail jedná moudře (14–35)

   • „Vak života“ (29)

  • Jehova trestá Nabala (36–38)

  • Abigail se stává Davidovou manželkou (39–44)

 • 26

  • David znovu nechává Saula naživu (1–25)

   • David má úctu k Jehovovu pomazanému (11)

 • 27

  • David dostává od Filištínů Ciklag (1–12)

 • 28

  • Saul u ženy v En-doru, která je spiritistickým médiem (1–25)

 • 29

  • Filištíni nevěří Davidovi (1–11)

 • 30

  • Amalekité vypalují Ciklag (1–6)

   • David čerpá sílu od Boha (6)

  • David poráží Amalekity (7–31)

   • David osvobozuje zajatce (18, 19)

   • Davidovo rozhodnutí ohledně kořisti (23, 24)

 • 31

  • Saul a jeho tři synové umírají (1–13)