1. Petra 4:1–19

  • Žít pro Boží vůli, jako pro ni žil Kristus (1–6)

  • Konec všeho je blízko (7–11)

  • Trpět jako křesťané (12–19)

4  Když tedy víte, že Kristus trpěl v těle,+ i vy se vyzbrojte stejným smýšlením.* Ten, kdo trpí v těle, totiž přestal hřešit,+  aby po zbývající čas v těle už nežil pro lidské touhy,+ ale pro Boží vůli.+  Vždyť už jste strávili dost času tím, že jste v minulosti konali vůli národů,+ když jste se oddávali nestoudnému chování,* nespoutaným vášním, nadměrnému pití, divokým večírkům,* pitkám a nedovolenému modlářství.+  Ti lidé nechápou, proč s nimi dál neběžíte stejným bahnem nevázanosti, a proto vás urážejí.+  Budou se ale zodpovídat tomu, kdo je připravený soudit živé i mrtvé.+  To je důvod, proč byla dobrá zpráva oznámena také mrtvým+ – aby z pohledu Boha mohli žít v souladu s duchem, i když jsou z pohledu lidí souzeni v těle.  Konec všeho je ale blízko. Buďte proto rozvážní*+ a buďte vždy připravení se modlit.*+  Hlavně mějte jeden k druhému vřelou lásku,+ protože láska přikrývá množství hříchů.+  Buďte k sobě navzájem pohostinní bez reptání.+ 10  Podle toho, v jaké míře každý z vás dostal dar, používejte ho tak, že jeden druhému sloužíte jako dobří správci Boží nezasloužené laskavosti, která má rozmanité projevy.+ 11  Když někdo mluví, ať mluví, jako by to byla Boží prohlášení. Když někdo slouží, ať spoléhá na sílu, kterou dává Bůh,+ aby byl ve všem oslavován Bůh+ prostřednictvím Ježíše Krista. Jemu patří sláva i moc po celou věčnost. Amen. 12  Milovaní, nedivte se tomu, že zažíváte ohnivé zkoušky,+ jako by se vám dělo něco neobvyklého. 13  Naopak se radujte,+ že se můžete v takové míře podílet na Kristových utrpeních,+ abyste se mohli radovat a jásat i při zjevení jeho slávy.+ 14  Pokud vás urážejí* pro Kristovo jméno, jste šťastní,+ protože je na vás duch slávy, ano Boží duch. 15  Ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo jako ten, kdo se plete do záležitostí druhých lidí.+ 16  Když však někdo trpí jako křesťan, ať se za to nestydí,+ ale ať dál oslavuje Boha, když nosí toto jméno. 17  Přišel totiž stanovený čas, aby začal soud, a to od Božího domu.+ Pokud začíná od nás,+ jak to dopadne s těmi, kdo neposlouchají Boží dobrou zprávu?+ 18  „A pokud se stěží zachrání ten, kdo jedná správně, co bude s bezbožníkem a hříšníkem?“+ 19  Ať se tedy ti, kdo trpí proto, že konají Boží vůli, svěřují do rukou věrného Stvořitele a přitom dál konají dobro.+

Poznámky

Nebo „odhodláním, rozhodností“.
Množné číslo řec. slova aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „hýření“.
Nebo „mějte proto zdravou mysl“.
Nebo „buďte bdělí vzhledem k modlitbám“.
Nebo „haní“.