1. Petra 1:1–25

  • Pozdravy (1, 2)

  • Nové zrození a živá naděje (3–12)

  • Buďte svatí jako poslušné děti (13–25)

1  Já, Petr, apoštol+ Ježíše Krista, píšu vám, dočasným obyvatelům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kappadokii,+ Asii a Bithýnii, vám, koho vyvolil  Bůh, Otec, podle své znalosti budoucích věcí+ a koho posvětil duchem,+ abyste byli poslušní a pokropení krví Ježíše Krista:+ Přeji vám stále víc nezasloužené laskavosti a pokoje.  Ať je chválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože ve svém velkém milosrdenství způsobil, že jsme se znovu narodili+ a získali tak živou naději+ prostřednictvím vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých+ –  neporušitelné, neposkvrněné a nevadnoucí dědictví.+ Čeká v nebi na vás,+  koho díky vaší víře střeží Boží moc, abyste byli zachráněni. Tato záchrana bude zjevena v posledním období.  Z toho všeho se velmi radujete, i když je nutné, aby vás teď chvíli trápily různé zkoušky.+  Ty přichází proto, aby vám vaše vyzkoušená víra+ přinesla chválu, slávu a čest při zjevení Ježíše Krista.+ Taková víra je mnohem cennější než zlato, které přestože se zkouší* ohněm, zaniká.  I když jste Krista nikdy neviděli, milujete ho. I když ho teď nevidíte, věříte v něj a máte nepopsatelnou a obrovskou radost,  protože dosahujete cíle své víry – své záchrany.+ 10  Na tuto záchranu se usilovně dotazovali a pečlivě po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o nezasloužené laskavosti určené vám.+ 11  Zkoumali, na kterou dobu nebo na jaké období poukazuje ohledně Krista duch, který v nich byl,+ když předem svědčil o utrpeních, která Kristus zažije,+ a o slávě, která po nich má následovat. 12  Bylo jim odhaleno, že neslouží sami sobě, ale vám. Ohlašovali totiž to, co jste teď slyšeli od lidí, kteří vám s pomocí svatého ducha seslaného z nebe oznámili dobrou zprávu.+ Právě těmto věcem touží porozumět i andělé. 13  Připravte tedy svou mysl k činnosti,*+ uvažujte střízlivě+ a vkládejte naději v nezaslouženou laskavost, která vám bude projevena při zjevení Ježíše Krista. 14  Jako poslušné Boží děti se už nenechte formovat touhami, které jste měli dřív ve své nevědomosti, 15  ale v celém svém způsobu života buďte svatí,+ jako je svatý ten, kdo vás povolal. 16  Je totiž napsáno: „Budete svatí, protože já jsem svatý.“+ 17  A pokud vzýváte Otce, který každého soudí nestranně+ podle jeho skutků, chovejte se během svého dočasného pobytu s bázní.+ 18  Vždyť víte, že jste od svého marného způsobu života, který jste převzali od svých předků,* nebyli osvobozeni*+ pomíjivými* věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19  ale drahocennou krví Krista+ jako krví neposkvrněného beránka bez vady.+ 20  Byl vybrán* už před založením světa,+ ale zjeven byl na konci časů kvůli vám.+ 21  Jeho prostřednictvím věříte v Boha,+ v toho, kdo ho vzkřísil z mrtvých+ a dal mu slávu,+ aby se vaše víra a naděje upínaly k Bohu. 22  Teď, když jste se očistili poslušností pravdy a díky tomu máte nepokryteckou bratrskou lásku,+ milujte jeden druhého vřele ze srdce.+ 23  Narodili jste se totiž znovu,+ ne z porušitelného, ale z neporušitelného semene,*+ prostřednictvím slova živého a věčného Boha.+ 24  Vždyť „všichni lidé* jsou jako tráva a všechna jejich sláva je jako polní květ. Tráva usychá a květina opadává, 25  ale Jehovovo* slovo zůstává navždy.“+ A to „slovo“ je dobrá zpráva, která vám byla oznámena.+

Poznámky

Nebo „přečišťuje“.
Dosl. „přepásejte bedra své mysli“.
Nebo „tradicí“.
Dosl. „vykoupeni, vyplaceni“.
Dosl. „porušitelnými“.
Nebo „předem znám“.
Tj. semene, které může přinášet plody.
Dosl. „všechno tělo“.