1. Paralipomenon 13:1–14

  • Truhla je odvezena z Kirjat-jearimu (1–14)

13  David se poradil s veliteli tisíců a set a se všemi vůdci+  a potom řekl celému izraelskému shromáždění: „Pokud souhlasíte a pokud se to bude líbit Jehovovi, našemu Bohu, vzkažme našim ostatním bratrům ve všech krajích Izraele a také kněžím a Levitům v jejich městech+ s pastvinami, aby k nám přišli.  A přinesme sem truhlu+ našeho Boha.“ Za Saulových dnů se totiž o ni nestarali.+  Celé shromáždění s tím souhlasilo, protože se to všem zdálo správné.  David tedy svolal celý Izrael od řeky Egypt* až k Lebo-chamatu,*+ aby přinesli truhlu pravého Boha z Kirjat-jearimu.+  David a celý Izrael se vydali do Baaly,+ do Kirjat-jearimu na území Judy, aby odtamtud vzali truhlu pravého Boha Jehovy, který sedí na trůnu nad* cherubíny+ – truhlu, u které se vzývá jeho jméno.  Truhlu pravého Boha naložili na nový vůz+ a vezli ji z Abinadabova domu. Vůz vedli Uzza a Achjo.+  David a všichni Izraelité oslavovali před pravým Bohem ze všech sil. Zpívali a hráli na harfy, lyry, tamburíny,+ činely+ a trubky.+  Když ale došli ke Kidonovu mlatu, Uzza natáhl ruku k truhle a zachytil ji, protože ji býci málem převrhli. 10  Nato proti Uzzovi vzplanul Jehovův hněv a on ho usmrtil, protože natáhl ruku k truhle.+ Uzza tam zemřel před Bohem.+ 11  Davida ale rozzlobilo,* že Jehovův hněv prorazil proti Uzzovi. A tomu místu se až dodnes říká Perec-uzza.* 12  David se ten den začal pravého Boha bát a řekl: „Jak bych k sobě mohl přinést truhlu pravého Boha?“+ 13  David tedy nevzal truhlu k sobě do Města Davidova, ale dal ji uložit do domu Gaťana Obed-edoma. 14  Truhla pravého Boha zůstala v Obed-edomově domě tři měsíce a Jehova žehnal Obed-edomově domácnosti i všemu, co měl.+

Poznámky

Nebo „od Šichoru v Egyptě“.
Nebo „ke vstupu do Chamatu“.
Nebo možná „mezi“.
Nebo „rozrušilo“.
Znamená „trhlina proti Uzzovi“.