1. Paralipomenon 10:1–14

  • Saul a jeho synové umírají (1–14)

10  Filištíni začali bojovat proti Izraeli. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a mnoho jich padlo na hoře Gilboa.+  Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny a nakonec zabili Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu.+  Pak se proti Saulovi rozpoutal prudký boj, objevili ho lukostřelci a zranili ho.+  Saul proto řekl svému zbrojnoši: „Vytas meč a probodni mě. Jinak přijdou ti neobřezanci a nebudou se mnou mít slitování.“*+ Ale jeho zbrojnoš to nechtěl udělat, protože se velmi bál. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj.+  Když jeho zbrojnoš viděl, že je Saul mrtvý, i on nalehl na svůj meč a zemřel.  A tak zemřel Saul, jeho tři synové a všichni z jeho domácnosti, kteří byli s ním. Zemřeli společně.+  Když všichni Izraelité, kteří žili v tom údolí,* viděli, že izraelští vojáci utekli a že Saul a jeho synové zemřeli, začali opouštět svá města a utíkat pryč. Potom přišli Filištíni a usadili se v nich.  Když příští den Filištíni přišli obírat zabité, našli na hoře Gilboa+ mrtvého Saula a jeho syny.+  Svlékli ho, odnesli jeho hlavu a zbroj a rozeslali tu zprávu po celé filištínské zemi, aby zazněla v domech* jejich model+ a mezi lidem. 10  Pak jeho zbroj uložili do domu svého boha a jeho lebku přibili v Dagonově domě.+ 11  Když se obyvatelé Jabeše+ v Gileadu doslechli, co Filištíni udělali Saulovi,+ 12  všichni jejich válečníci šli a odnesli Saulovo tělo a těla jeho synů. Přinesli je do Jabeše, pohřbili tam jejich kosti+ pod velkým stromem a sedm dnů se postili. 13  A tak Saul zemřel za to, že byl nevěrný Jehovovi. Neposlechl totiž, co mu Jehova řekl,+ a také se radil se spiritistickým médiem,+ 14  místo aby se dotazoval Jehovy. On ho proto usmrtil a předal kralování Davidovi, synovi Jišaie.+

Poznámky

Nebo „a budou se mnou jednat krutě“.
Nebo „nížině“.
Nebo „chrámech“.