Přejít k článku

Přejít na obsah

1. Královská

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • David a Abišag (1–4)

  • Adonijáš usiluje o trůn (5–10)

  • Natan a Bat-šeba zasahují (11–27)

  • David přikazuje, aby byl za krále pomazán Šalomoun (28–40)

  • Adonijáš utíká k oltáři (41–53)

 • 2

  • David poučuje Šalomouna (1–9)

  • David umírá, Šalomoun nastupuje na trůn (10–12)

  • Adonijáš je za své úklady zabit (13–25)

  • Abjatar je vyhnán, Joab zabit (26–35)

  • Šimei je zabit (36–46)

 • 3

  • Šalomoun si bere faraonovu dceru (1–3)

  • Jehova se Šalomounovi objevuje ve snu (4–15)

   • Šalomoun prosí o moudrost (7–9)

  • Šalomoun rozsuzuje dvě matky (16–28)

 • 4

  • Šalomounova vláda (1–19)

  • Blahobyt za Šalomounovy vlády (20–28)

   • Lidé žijí v bezpečí, každý pod svou révou a fíkovníkem (25)

  • Šalomounova moudrost a přísloví (29–34)

 • 5

  • Král Chiram poskytuje stavební materiál (1–12)

  • Šalomoun povolává muže k nuceným pracím (13–18)

 • 6

  • Šalomoun staví chrám (1–38)

   • Nejvnitřnější místnost (19–22)

   • Cherubíni (23–28)

   • Řezby, dveře, vnitřní nádvoří (29–36)

   • Chrám je dokončen přibližně za sedm let (37, 38)

 • 7

  • Šalomounův palácový komplex (1–12)

  • Zručný Chiram pomáhá Šalomounovi (13–47)

   • Dva měděné sloupy a jejich hlavice (15–22)

   • Moře odlité z mědi (23–26)

   • Deset měděných vozíků a nádrží (27–39)

  • Vybavení ze zlata (48–51)

 • 8

  • Do chrámu je přinesena truhla smlouvy (1–13)

  • Šalomoun mluví k lidu (14–21)

  • Šalomounova modlitba při zasvěcení chrámu (22–53)

  • Šalomoun žehná lidu (54–61)

  • Oběti a svátek při zasvěcení (62–66)

 • 9

  • Šalomounovi se znovu objevuje Jehova (1–9)

  • Šalomoun dává dar králi Chiramovi (10–14)

  • Šalomounovy projekty (15–28)

 • 10

  • Šalomouna navštěvuje královna ze Sáby (1–13)

  • Šalomounovo obrovské bohatství (14–29)

 • 11

  • Na Šalomouna mají špatný vliv jeho manželky (1–13)

  • Šalomounovi nepřátelé (14–25)

  • Jeroboamovi je slíbeno deset kmenů (26–40)

  • Šalomoun umírá, králem se stává Rechoboam (41–43)

 • 12

  • Rechoboamova drsná odpověď (1–15)

  • Deset kmenů se bouří (16–19)

  • Jeroboam se stává králem nad Izraelem (20)

  • Rechoboam nemá proti Izraeli bojovat (21–24)

  • Jeroboam zavádí uctívání telat (25–33)

 • 13

  • Proroctví proti oltáři v Betelu (1–10)

   • Oltář se trhá (5)

  • Muž pravého Boha je neposlušný (11–34)

 • 14

  • Achijáš prorokuje proti Jeroboamovi (1–20)

  • Rechoboam vládne nad Judskem (21–31)

 • 15

  • Abijam, judský král (1–8)

  • Asa, judský král (9–24)

  • Nadab, izraelský král (25–32)

  • Baaša, izraelský král (33, 34)

 • 16

  • Jehovův rozsudek nad Baašou (1–7)

  • Elah, izraelský král (8–14)

  • Zimri, izraelský král (15–20)

  • Omri, izraelský král (21–28)

  • Achab, izraelský král (29–33)

  • Chiel znovu staví Jericho (34)

 • 17

  • Prorok Elijáš předpovídá sucho (1)

  • Elijášovi nosí jídlo krkavci (2–7)

  • Elijáš jde za vdovou do Carefatu (8–16)

  • Syn vdovy umírá a je vzkříšen (17–24)

 • 18

  • Elijáš se setkává s Obadjášem a Achabem (1–18)

  • Elijáš proti Baalovým prorokům na Karmelu (19–40)

   • „Jak dlouho budete váhat mezi dvěma názory?“ (21)

  • Sucho po třech a půl letech končí (41–46)

 • 19

  • Elijáš utíká před Jezábel (1–8)

  • Elijášovi se na Chorebu objevuje Jehova (9–14)

  • Elijáš má pomazat Chazaela, Jehua a Elišu (15–18)

  • Eliša je vybrán za Elijášova nástupce (19–21)

 • 20

  • Syřané válčí proti Achabovi (1–12)

  • Achab poráží Syřany (13–34)

  • Proroctví proti Achabovi (35–43)

 • 21

  • Achab touží po Nabotově vinici (1–4)

  • Jezábel zařizuje Nabotovu smrt (5–16)

  • Elijáš předává Achabovi odsuzující poselství (17–26)

  • Achab se pokořuje (27–29)

 • 22

  • Jehošafat uzavírá s Achabem spojenectví (1–12)

  • Mikajáš prorokuje porážku (13–28)

   • Lživý duch má oklamat Achaba (21, 22)

  • Achab zabit u Ramot-gileadu (29–40)

  • Jehošafat vládne nad Judskem (41–50)

  • Achazjáš vládne nad Izraelem (51–53)