Přejít k článku

Přejít na obsah

1. Korinťanům

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stručný přehled

 • 1

  • Pozdravy (1–3)

  • Pavel děkuje Bohu za Korinťany (4–9)

  • Vybídka k jednotě (10–17)

  • Kristus – Boží moc a moudrost (18–25)

  • Chlubit se jen v Jehovovi (26–31)

 • 2

  • Jak Pavel kázal v Korintu (1–5)

  • Nadřazenost Boží moudrosti (6–10)

  • Rozdíl mezi duchovním a neduchovním člověkem (11–16)

 • 3

  • Korinťané jsou ještě tělesní (1–4)

  • Bůh dává vzrůst (5–9)

   • Boží spolupracovníci (9)

  • Stavět z ohnivzdorných materiálů (10–15)

  • Jste Boží chrám (16, 17)

  • Moudrost tohoto světa je v Božích očích hloupostí (18–23)

 • 4

  • Správci mají být věrní (1–5)

  • Pokora křesťanských služebníků (6–13)

   • „Nejděte nad to, co je napsáno“ (6)

   • Křesťané jsou divadelním představením (9)

  • Pavel má starost o své duchovní děti (14–21)

 • 5

  • Případ sexuální nemravnosti (1–5)

  • „Trocha kvasu prokvasí celé těsto“ (6–8)

  • Ničema má být odstraněn (9–13)

 • 6

  • Soudní spory mezi křesťany (1–8)

  • Kdo nezdědí Boží království (9–11)

  • Oslavujte Boha ve svém těle (12–20)

   • „Utíkejte před sexuální nemravností!“ (18)

 • 7

  • Rady pro svobodné a ty v manželství (1–16)

  • Ať každý zůstane ve stavu, v jakém byl povolán (17–24)

  • Svobodní a vdovy (25–40)

   • Výhody svobodného stavu (32–35)

   • Vstoupit do manželství „jen v Pánu“ (39)

 • 8

  • O jídle obětovaném modlám (1–13)

   • Pro nás je jeden Bůh (5, 6)

 • 9

  • Pavel jako apoštol dává dobrý příklad (1–27)

   • „Nenasadíš býkovi náhubek“ (9)

   • Běda mi, kdybych nekázal! (16)

   • Stát se pro všechny lidi vším (19–23)

   • Sebeovládání v závodě o život (24–27)

 • 10

  • Varovné příklady z izraelských dějin (1–13)

  • Varování před modlářstvím (14–22)

   • Jehovův stůl a stůl démonů (21)

  • Svoboda a ohled na druhé (23–33)

   • „Všechno dělejte k Boží slávě“ (31)

 • 11

  • „Napodobujte mě“ (1)

  • Kdo je čí hlavou, pokrývka hlavy (2–16)

  • Jedení Pánovy večeře (17–34)

 • 12

 • 13

  • Láska – cesta, která všechno převyšuje (1–13)

 • 14

  • Dary prorokování a mluvení jazyky (1–25)

  • Organizovaná křesťanská shromáždění (26–40)

   • Postavení žen ve sboru (34, 35)

 • 15

  • Kristovo vzkříšení (1–11)

  • Vzkříšení je základ pro víru (12–19)

  • Kristovo vzkříšení je záruka (20–34)

  • Hmotné a duchovní tělo (35–49)

  • Nesmrtelnost a neporušenost (50–57)

  • „Mějte hodně práce v Pánově díle“ (58)

 • 16

  • Sbírka pro křesťany v Jeruzalémě (1–4)

  • Pavlův plán cesty (5–9)

  • Plánované návštěvy Timotea a Apolla (10–12)

  • Vybídky a pozdravy (13–24)