1. Tesaloničanům 4:1–18

  • Varování před sexuální nemravností (1–8)

  • Milujte jeden druhého ještě ve větší míře (9–12)

    • „Starat se o své záležitosti“ (11)

  • „Ti, kdo jsou mrtví v jednotě s Kristem, vstanou nejdřív“ (13–18)

4  Bratři, učili jsme vás, jak žít tak, abyste se líbili Bohu,+ což také děláte, a teď vás prosíme a vybízíme jménem Pána Ježíše, abyste to dělali ještě ve větší míře.  Víte přece, jaké pokyny* jsme vám dali prostřednictvím Pána Ježíše.  Vždyť Boží vůlí je, abyste byli svatí+ a vyhýbali se sexuální nemravnosti.*+  Každý z vás by měl vědět, jak ovládat své tělo,*+ aby zůstal svatý+ a hodný úcty,  ne se chtivě oddávat sexuální vášni+ jako národy, které neznají Boha.+  Nikdo by neměl překračovat meze a škodit v této věci svému bratrovi, protože za to všechno Jehova* trestá, jak jsme vám už dřív řekli a důrazně vás varovali.  Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale ke svatosti.+  Kdo tedy přehlíží tato varování, nepřehlíží člověka, ale Boha,+ který vám dává svého svatého ducha.+  O bratrské lásce+ vám nemusíme psát, protože jste sami vyučováni Bohem, abyste milovali jeden druhého.+ 10  A vy to děláte – milujete všechny bratry v celé Makedonii. Ale vybízíme vás, bratři, abyste to dělali ještě ve větší míře. 11  Mějte za cíl žít pokojně,+ starat se o své záležitosti+ a pracovat vlastníma rukama,+ jak jsme vám přikázali, 12  aby lidé mimo sbor viděli, že žijete slušně,+ a aby vám nic nechybělo. 13  Také nechceme, bratři, abyste byli v nevědomosti o těch, kdo zemřeli,*+ abyste nemuseli truchlit jako ostatní, kteří nemají naději.+ 14  Vždyť pokud věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,+ věříme také, že Bůh vzkřísí ty, kdo zemřeli* v jednotě s Ježíšem, aby byli s ním.+ 15  Na základě Jehovova* slova vám totiž říkáme, že my živí, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, rozhodně nepředejdeme ty, kdo zemřeli,* 16  protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla+ a s Boží trubkou a ti, kdo jsou mrtví v jednotě s Kristem, vstanou nejdřív.+ 17  Potom my živí, kteří přežijeme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích,+ abychom se ve vzduchu setkali s Pánem.+ A tak budeme s Pánem navždy.+ 18  Povzbuzujte se tedy navzájem těmito slovy.

Poznámky

Nebo „příkazy“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „nádobu“.
Dosl. „usínají“.
Dosl. „usnuli“.
Dosl. „usnuli“.