1. Tesaloničanům 3:1–13

  • Pavel čeká v Aténách, dělá si starosti (1–5)

  • Timoteus přinesl povzbudivou zprávu (6–10)

  • Modlitba za Tesaloničany (11–13)

3  Když jsme to už nemohli vydržet, rozhodli jsme se, že bude lepší zůstat v Aténách,+  a poslali jsme k vám Timotea,+ našeho bratra a Božího služebníka,* který oznamuje dobrou zprávu o Kristu, aby vás upevnil* a povzbudil ve víře,  aby nikdo kvůli těm těžkostem nezakolísal.* Vždyť víte, že se jim nemůžeme vyhnout.*+  Když jsme byli s vámi, předem jsme vám říkali, že nás čekají těžkosti, a ty také přišly, jak víte.+  Proto když jsem to už nemohl vydržet, poslal jsem ho, abych se dozvěděl, jestli jste věrní.+ Mohlo se totiž stát, že vás Pokušitel+ nějak pokoušel a naše namáhavá práce vyšla naprázdno.  Teď od vás Timoteus přišel+ a přinesl nám dobrou zprávu o vaší věrnosti a lásce i o tom, že na nás vždycky rádi vzpomínáte a toužíte nás vidět stejně jako my vás.  Když jsme o vás a vaší věrnosti slyšeli, bratři, velmi nás to v naší tísni* a trápení povzbudilo.+  Když teď víme, že pevně stojíte v Pánu, úplně jsme ožili.*  Jak se můžeme Bohu odvděčit za všechnu tu radost, kterou z vás před naším Bohem máme? 10  Ve dne v noci také co nejúpěnlivěji prosíme, abychom vás* mohli vidět a doplnit to, co chybí vaší víře.+ 11  Ať nám teď sám Bůh, náš Otec, a náš Pán Ježíš umožní k vám přijít. 12  A ať vám Pán pomůže, abyste rostli, ano, abyste se rozhojnili v lásce jeden k druhému+ i ke všem, stejně jako milujeme my vás, 13  a aby tak byla vaše srdce pevná, bezúhonná a svatá před naším Bohem+ a Otcem během přítomnosti našeho Pána Ježíše+ se všemi jeho svatými.

Poznámky

Nebo možná „spolupracovníka“.
Nebo „posílil“.
Nebo „nebyl otřesen“.
Nebo „že k tomu jsme určeni“.
Dosl. „nouzi“.
Dosl. „žijeme“.
Dosl. „váš obličej“.