1. Tesaloničanům 2:1–20

  • Pavlova služba v Tesalonice (1–12)

  • Tesaloničané přijali Boží slovo (13–16)

  • Pavel touží Tesaloničany vidět (17–20)

2  Sami přece víte, bratři, že naše návštěva u vás nebyla bezvýsledná.+  I když jsme předtím ve Filipech, jak víte, trpěli a snášeli potupu,+ s pomocí našeho Boha jsme sebrali odvahu a řekli vám Boží dobrou zprávu+ navzdory velkému odporu.*  Vždyť povzbuzení, které vám předáváme, nevychází z mylných názorů ani z nečistých pohnutek ani se vás nesnažíme oklamat,  ale mluvíme tak proto, že nás Bůh schválil a svěřil nám dobrou zprávu. Neděláme to, abychom se zalíbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.+  Jak víte, nikdy jsme nikomu nelichotili ani nás nepoháněla chamtivost,+ kvůli které bychom se museli přetvařovat – Bůh je svědek!  Neusilujeme o slávu od lidí, ani od vás, ani od jiných, i když bychom vás jako Kristovi apoštolové mohli zatížit velkými výdaji.+  Naopak, byli jsme k vám jemní, jako když kojící matka něžně pečuje* o své děti.  Tolik jsme vás milovali, že jsme byli rozhodnutí* předat vám nejen Boží dobrou zprávu, ale také sami sebe.+ Tak moc jsme si vás zamilovali.+  Bratři, určitě si pamatujete naši usilovnou práci a námahu. Když jsme vám kázali Boží dobrou zprávu, pracovali jsme ve dne v noci, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.+ 10  Vy i Bůh jste svědky, jak věrně, čestně* a bezúhonně jsme se k vám věřícím chovali. 11  Dobře víte, že jsme vás vybízeli, utěšovali a přesvědčovali,+ tak jako otec+ své děti, 12  abyste dál vedli život hodný Boha,+ který vás povolává do svého království+ a slávy.+ 13  Proto neustále děkujeme Bohu,+ že když jste od nás slyšeli Boží slovo, nepřijali jste ho jako lidské slovo, ale jako to, čím opravdu je, jako Boží slovo. A toto slovo působí ve vás věřících. 14  Vy, bratři, totiž napodobujete Boží sbory v Judeji, které jsou v jednotě s Kristem Ježíšem, protože jste vytrpěli od svých krajanů+ to samé, co oni trpí od Židů, 15  kteří dokonce zabili Pána Ježíše+ a proroky a nás pronásledovali.+ Ti se nelíbí Bohu a škodí všem lidem, 16  protože nám brání mluvit s lidmi z jiných národů a pomoct jim tak k záchraně.+ Tím stále naplňují míru svých hříchů. Ale nakonec na ně přichází jeho hněv.+ 17  Bratři, když jsme od vás byli odloučení,* přestože jen nakrátko (a jen fyzicky, ne v srdci), velmi jsme toužili osobně vás vidět* a udělali jsme pro to všechno, co bylo v našich silách. 18  Proto jsme k vám chtěli přijít – a já, Pavel, jsem se o to pokusil ne jednou, ale dvakrát – ale Satan nám zkřížil cestu. 19  Vždyť co je naší nadějí nebo radostí nebo korunou, na kterou budeme hrdí před naším Pánem Ježíšem během jeho přítomnosti? Nejste to vy?+ 20  Ano, vy jste naší slávou a radostí.

Poznámky

Nebo možná „za velkého boje“.
Nebo „chová“.
Dosl. „se nám velmi líbilo“.
Nebo „spravedlivě“.
Nebo „o vás byli připraveni“.
Dosl. „vidět váš obličej“.