1. Královská 7:1–51

  • Šalomounův palácový komplex (1–12)

  • Zručný Chiram pomáhá Šalomounovi (13–47)

    • Dva měděné sloupy a jejich hlavice (15–22)

    • Moře odlité z mědi (23–26)

    • Deset měděných vozíků a nádrží (27–39)

  • Vybavení ze zlata (48–51)

7  Šalomoun postavil také svůj vlastní dům.*+ Trvalo mu to 13 let, než ho celý dokončil.+  Postavil dům Libanonského lesa,+ který byl 100 loket* dlouhý, 50 loket široký a 30 loket vysoký, na čtyřech řadách cedrových sloupů. A na sloupech byly cedrové trámy.+  Horní část domu, která spočívala na nosnících umístěných na sloupech, byla obložená cedrovým dřevem. Bylo jich* 45, v každé řadě 15.  Byla tam okna s rámy ve třech řadách nad sebou. Ve všech třech řadách byla okna naproti sobě.  Všechny vchody a zárubně byly čtvercové,* stejně jako okna, která byla naproti sobě ve třech řadách.  Postavil Sloupovou síň,* která byla 50 loket dlouhá a 30 loket široká. Před ní byla předsíň se sloupy a stříškou.  Postavil také Trůnní síň,* kde soudil,+ tedy Soudní síň.+ Od podlahy k trámům byla obložená cedrovým dřevem.  Stranou od Síně,* na jiném nádvoří,+ Šalomoun postavil dům, ve kterém měl bydlet a který byl v podobném stylu jako Síň. Dům podobný Síni postavil také pro faraonovu dceru, kterou si vzal za manželku.+  Všechny tyto budovy, od základů po horní římsy, byly postavené ze vzácných kamenů,+ tesaných na míru a ze všech stran ořezaných pilami na kámen. Z takových kamenů bylo i všechno venku až po velké nádvoří.+ 10  Základy budov byly z obrovských vzácných kamenů. Některé z nich měřily deset loket a jiné osm loket. 11  I nad nimi byly vzácné kameny tesané na míru a také cedrové dřevo. 12  Kolem velkého nádvoří byla zeď ze tří řad tesaných kamenů a jedné řady cedrových trámů, podobně jako kolem vnitřního nádvoří+ Jehovova domu a jeho předsíně.+ 13  Král Šalomoun poslal do Tyru pro Chirama+ a přivedl ho odtamtud. 14  Byl to syn vdovy z kmene Naftali a jeho otec byl tyrský měditepec.+ Chiram byl velmi zručný, dobře rozuměl veškeré práci s mědí* a měl s ní velké zkušenosti.+ A tak přišel ke králi Šalomounovi a vykonal všechnu práci, kterou od něj dostal za úkol. 15  Odlil dva měděné sloupy,+ které byly vysoké 18 loket a měly obvod 12 loket.*+ 16  Z mědi odlil i dvě hlavice, které se měly nasadit na vrcholy sloupů. Jedna hlavice byla vysoká pět loket a druhá hlavice také pět loket. 17  Hlavice na vrcholech obou sloupů byly ozdobené síťovím s ovinutými řetězy.+ Sedm řetězů bylo na jedné hlavici a sedm na druhé hlavici. 18  Na síťoví kolem hlavice sloupu zavěsil dvě řady granátových jablek. Tak ozdobil obě hlavice. 19  Hlavice sloupů u předsíně měly tvar lilie o výšce čtyř loket. 20  Tato část hlavic byla na sloupech těsně nad vypouklou částí, kolem které bylo síťoví. Na každé hlavici bylo v řadách kolem dokola 200 granátových jablek.+ 21  Sloupy postavil k předsíni chrámu.*+ Jeden sloup postavil na pravou* stranu a pojmenoval ho Jakin.* Druhý sloup postavil na levou* stranu a pojmenoval ho Boaz.*+ 22  Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla práce na sloupech hotová. 23  Pak z mědi odlil takzvané Moře.*+ Bylo kulaté, od jednoho okraje k druhému měřilo 10 loket, bylo vysoké 5 loket a mělo obvod 30 loket.*+ 24  Pod okrajem Moře byly kolem dokola dvě řady ozdob v podobě tykví,+ deset na jeden loket. Byly s Mořem odlité jako jeden kus. 25  Moře stálo na 12 býcích+ – tři byli obrácení k severu, tři k západu, tři k jihu a tři k východu. Býci, na kterých stálo, směřovali zadní částí doprostřed. 26  Tloušťka jeho stěny byla na šířku dlaně.* Okraj měl tvar okraje poháru a podobal se květu lilie. Vešlo se do něj 2 000 batů.* 27  Potom udělal deset měděných vozíků.*+ Každý byl čtyři lokte dlouhý, čtyři lokte široký a tři lokte vysoký. 28  Vozíky vypadaly takto: Na bocích měly destičky oddělené příčkami. 29  Na těchto destičkách byli lvi,+ býci a cherubíni.+ Stejná výzdoba byla i na jejich příčkách. Nad lvy a býky i pod nimi byly reliéfy v podobě věnců. 30  Každý vozík měl čtyři měděná kola na měděných nápravách, které byly uchycené ke čtyřem rohovým sloupkům. Pod nádrží byly podpěry, odlité s ozdobami v podobě věnců. 31  Okraj nádrže spočíval v prstenci a od jejího dna po prstenec byl jeden loket. Okraj nádrže byl kruhový. Prstenec a podpěry tvořily stojan, který byl vysoký jeden a půl lokte. Na prstenci byly rytiny a jeho destičky nebyly kulaté, ale hranaté. 32  Pod destičkami na bocích byla čtyři kola a jejich uchycení k nápravě bylo napojeno na vozík. Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysoké. 33  Kola byla vyrobena podobně jako kola válečného vozu. Jejich uchycení, ráfy,* paprsky a náboje byly odlité z kovu. 34  Vozíky měly čtyři sloupky, v každém rohu jeden, a ty byly s vozíkem odlité jako jeden kus.* 35  Nahoře na vozíku byl prstenec vysoký půl lokte. Destičky na prstenci a jejich orámování byly s vozíkem odlité jako jeden kus.* 36  Na destičky a jejich orámování, všude tam, kde bylo místo, vyryl cherubíny, lvy a palmy a kolem dokola byly věnce.+ 37  Tak vyrobil těch deset vozíků.+ Všechny byly odlité+ stejně, se stejnými rozměry i tvarem. 38  Udělal deset měděných nádrží.+ Do každé se vešlo 40 batů a každá měla průměr* čtyři lokte. Pro každý z těch deseti vozíků byla jedna nádrž. 39  Pět vozíků dal na pravou stranu domu a pět na levou stranu domu. Moře umístil na pravou stranu domu, směrem k jihovýchodu.+ 40  Chiram+ vyrobil také další nádrže, lopatky+ a misky.+ Tak dokončil všechnu práci, kterou pro krále Šalomouna dělal na Jehovově domě:+ 41  dva sloupy+ a miskovité hlavice na vrcholu těch dvou sloupů, dvě síťoví,+ která zdobila ty dvě miskovité hlavice na vrcholu sloupů, 42  400 granátových jablek+ pro ta dvě síťoví – dvě řady granátových jablek na každém z těch dvou síťoví, která zdobila miskovité hlavice na dvou sloupech – 43  deset vozíků+ a deset nádrží+ pro vozíky, 44  Moře+ a 12 býků pod ním 45  a nádoby na popel, lopatky, misky a další náčiní. To všechno Chiram udělal z leštěné mědi pro krále Šalomouna, pro Jehovův dům. 46  Král to dal odlít v hliněných formách v jordánském kraji, mezi Sukkotem a Caretanem. 47  Všech těch předmětů bylo tak obrovské množství, že je Šalomoun ani nedal zvážit. Váha mědi zůstala neznámá.+ 48  Šalomoun udělal všechno vybavení pro Jehovův dům: zlatý oltář,+ zlatý stůl,+ na který se dával chléb vystavení, 49  svícny+ z ryzího zlata, pět vpravo a pět vlevo před nejvnitřnější místností, a jejich zlaté květy,+ lampy a zhasínadla,*+ 50  nádrže, kratiknoty,+ misky, poháry+ a nádoby na oheň,+ všechno z ryzího zlata, a zlaté jamky pro čepy dveří nejvnitřnější místnosti,+ tedy Nejsvětější, a pro čepy dveří chrámu.*+ 51  Král Šalomoun tak dokončil všechnu práci pro Jehovův dům. Pak přinesl dovnitř věci, které posvětil jeho otec David,+ a stříbro, zlato a další předměty uložil do pokladnic Jehovova domu.+

Poznámky

Nebo „palác“.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Možná šlo o nosníky.
Nebo „čtyřstranné, obdélníkové“.
Nebo „předsíň“.
Nebo „předsíň“.
Dosl. „domu Síně“. Pravděpodobně šlo o Trůnní síň.
Nebo „bronzem“, zde i v dalších verších v kapitole.
Nebo „a k jejich obepnutí byla potřeba dvanáctiloketní měřicí šňůra“.
Výraz „chrám“ zde označuje Svatou.
Nebo „jižní“.
Znamená „kéž on [tj. Jehova] upevní“.
Nebo „severní“.
Možná znamená „v síle“.
Nebo „odlil nádrž“.
Nebo „a k jeho obepnutí byla potřeba třicetiloketní měřicí šňůra“.
Asi 7,4 cm. Viz příloha B14.
Bat odpovídal 22 l. Viz příloha B14.
Nebo „vozíků na vodu“.
Nebo „loukotě“.
Nebo „byly s vozíkem jeden kus“.
Nebo „byly s vozíkem jeden kus“.
Nebo „měřila“.
Nebo „kleště“.
Dosl. „domu chrámu“. Výraz zde označuje Svatou.