1. Královská 6:1–38

  • Šalomoun staví chrám (1–38)

    • Nejvnitřnější místnost (19–22)

    • Cherubíni (23–28)

    • Řezby, dveře, vnitřní nádvoří (29–36)

    • Chrám je dokončen přibližně za sedm let (37, 38)

6  Ve 480. roce po tom, co Izraelité* vyšli z Egypta,+ ve čtvrtém roce Šalomounovy vlády nad Izraelem, v měsíci zivu*+ (tedy ve druhém měsíci), začal Šalomoun stavět Jehovův dům.*+  Dům,* který král Šalomoun Jehovovi postavil, byl 60 loket* dlouhý, 20 loket široký a 30 loket vysoký.+  Předsíň+ před chrámem* byla stejně široká jako dům – 20 loket. Dlouhá byla 10 loket.  Na domě udělal okna se zkosenými* rámy.+  Vybudoval také přístavbu přiléhající ke zdem domu. Postavil ji kolem zdí domu – tedy kolem zdí chrámu* a nejvnitřnější místnosti*+ – a udělal v ní postranní místnosti.+  Postranní místnosti na spodním patře byly široké pět loket, na prostředním patře šest loket a na horním patře sedm loket. Šalomoun totiž udělal po obvodu domu římsy,* aby se trámy nemusely zapouštět do zdí domu.+  Dům se stavěl z kamenů, které už byly opracovány v lomu,+ takže během stavby nebyl v domě slyšet zvuk kladiv, seker ani jiných železných nástrojů.  Vchod do postranních místností na spodním patře byl na jižní* straně domu.+ Odtud vedlo točité schodiště do prostředního patra a z prostředního patra do horního.  Potom co Šalomoun dům dostavěl,+ zastřešil ho pomocí cedrových trámů a prken.+ 10  Postranní místnosti, které kolem domu vybudoval,+ byly všechny vysoké pět loket a přístavba byla s domem spojená cedrovými trámy. 11  V té době řekl Jehova Šalomounovi: 12  „Pokud budeš dodržovat má nařízení, řídit se mými ustanoveními, poslouchat má přikázání a žít podle nich,+ pak na tobě splním slib, který jsem dal tvému otci Davidovi ohledně domu, který stavíš.+ 13  A budu přebývat uprostřed Izraelitů+ a neopustím svůj lid Izrael.“+ 14  Šalomoun dokončil stavbu domu. 15  Obložil jeho vnitřní stěny cedrovými deskami – od podlahy až ke stropním trámům obložil stěny dřevem. Podlahu domu udělal z jalovcových desek.+ 16  Dvacet loket od zadní stěny domu postavil od podlahy až ke stropním trámům příčku z cedrových desek a tak v něm vytvořil nejvnitřnější místnost,+ Nejsvětější.+ 17  A chrám,*+ tedy část domu před touto místností, byl dlouhý 40 loket. 18  Na cedrových deskách uvnitř domu byly řezby tykví+ a květů.+ Všude na stěnách bylo cedrové dřevo, nebyl vidět žádný kámen. 19  V domě připravil nejvnitřnější místnost,+ aby se tam mohla uložit truhla Jehovovy smlouvy.+ 20  Nejvnitřnější místnost byla 20 loket dlouhá, 20 loket široká a 20 loket vysoká.+ Potáhl ji ryzím zlatem. Oltář+ obložil cedrovým dřevem. 21  Šalomoun potáhl vnitřek domu ryzím zlatem+ a před nejvnitřnější místností,+ která byla potažená zlatem, natáhl zlaté řetězy. 22  Celý dům potáhl zlatem a zlatem potáhl také celý oltář+ u nejvnitřnější místnosti. 23  V nejvnitřnější místnosti udělal dva cherubíny+ z borového dřeva.* Každý byl vysoký deset loket.+ 24  Jedno křídlo cherubína měřilo pět loket a druhé křídlo také pět loket. Od konce jednoho křídla ke konci druhého křídla bylo deset loket. 25  Druhý cherubín byl také desetiloketní. Oba cherubíni měli stejnou velikost i tvar. 26  Jeden cherubín byl vysoký deset loket a stejně vysoký byl i druhý cherubín. 27  Potom dal cherubíny+ do nejvnitřnější místnosti.* Cherubíni měli roztažená křídla. Křídlo jednoho cherubína dosahovalo k jedné stěně a křídlo druhého cherubína dosahovalo k druhé stěně. Křídla cherubínů, která směřovala doprostřed místnosti, se dotýkala. 28  Cherubíny potáhl zlatem. 29  Na všechny stěny domu, na stěny obou místností,* vyřezal postavy cherubínů,+ palmy+ a květy.+ 30  Podlahu v obou místnostech domu potáhl zlatem. 31  Pro vchod do nejvnitřnější místnosti udělal dveře z borového dřeva, postranní sloupy a zárubeň, jako pátou část.* 32  Na obě křídla těchto dveří z borového dřeva vyřezal cherubíny, palmy a květy a potáhl je zlatem. Zlatem pokryl i cherubíny a palmy. 33  Podobně i pro vchod do chrámu* udělal zárubeň z borového dřeva, jako čtvrtou část.* 34  A udělal dvoje dveře z jalovcového dřeva. Oboje dveře měly dvě křídla, která se otáčela na čepech.+ 35  Vyřezal cherubíny, palmy a květy a tyto řezby potáhl zlatem. 36  Kolem vnitřního nádvoří+ postavil zeď ze tří řad tesaných kamenů a jedné řady cedrových trámů.+ 37  Ve čtvrtém roce, v měsíci zivu,* byly položeny základy Jehovova domu+ 38  a v jedenáctém roce, v měsíci bulu* (tedy v osmém měsíci), byl dům dokončen – do nejmenšího detailu a podle plánů.+ Šalomoun ho stavěl sedm let.

Poznámky

Dosl. „synové Izraele“.
V tomto kontextu označuje výraz „dům“ pouze část tvořenou Svatou a Nejsvětější.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Dosl. „chrámem domu“. Výraz zde označuje Svatou.
Nebo „zužujícími se“.
Tj. Svaté.
Tj. Nejsvětější.
Nebo „odsazení“.
Dosl. „pravé“.
Tj. Svatá.
Dosl. „olejného dřeva“. Možná šlo o borovici halepskou.
Tj. Nejsvětější.
Nebo „vnitřní i vnější místnosti“, dosl. „zevnitř i zvenčí“.
Nebo možná „pětinu“. Tento výraz se možná vztahuje ke konstrukci zárubně nebo k velikosti dveří.
Tj. Svaté.
Nebo možná „čtvrtinu“. Tento výraz se možná vztahuje ke konstrukci zárubně nebo k velikosti dveří.