1. Královská 5:1–18

  • Král Chiram poskytuje stavební materiál (1–12)

  • Šalomoun povolává muže k nuceným pracím (13–18)

5  Když se tyrský+ král Chiram dozvěděl, že Šalomoun byl pomazán za krále místo svého otce, poslal za Šalomounem své sluhy. Chiram byl totiž vždycky Davidovým přítelem.*+  Šalomoun Chiramovi vzkázal:+  „Dobře víš, že můj otec David nemohl postavit dům jménu Jehovy, svého Boha, protože proti němu ze všech stran bojovali jeho nepřátelé, dokud mu nad nimi Jehova nedal vítězství.*+  Ale teď mi Jehova, můj Bůh, dopřál od všech okolních nepřátel klid.+ Nemám žádného protivníka a neděje se nic špatného.+  Chystám se proto postavit dům jménu Jehovy, svého Boha, tak jak Jehova slíbil mému otci Davidovi, když řekl: ‚Tvůj syn, kterého dosadím na tvůj trůn místo tebe, postaví dům mému jménu.‘+  Přikaž svým lidem, ať pro mě v Libanonu kácí cedry.+ Moji sluhové budou pracovat s těmi tvými a já budu tvým sluhům platit takovou mzdu, jakou řekneš. Víš přece, že nikdo z nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci.“+  Když Chiram slyšel Šalomounova slova, velmi se zaradoval a řekl: „Ať je dnes Jehova chválen za to, že dal Davidovi moudrého syna, aby vládl nad tímto velkým* lidem!“+  Vzkázal Šalomounovi: „Vyslechl jsem si zprávu, kterou jsi mi poslal, a udělám všechno, co si přeješ. Dám ti cedrové a jalovcové dřevo.+  Moji sluhové ho budou svážet z Libanonu k moři, já z něj dám udělat vory a po moři ho dopravím na místo, které mi určíš. Tam vory nechám rozebrat a ty si pak dřevo můžeš odvézt. Výměnou za to budeš mojí domácnosti poskytovat jídlo, o které tě žádám.“+ 10  Chiram tedy Šalomounovi dodával tolik cedrového a jalovcového dřeva, kolik si Šalomoun přál. 11  A Šalomoun dával Chiramovi pro jeho domácnost 20 000 korů* pšenice a 20 korů toho nejlepšího olivového oleje.* Dělal to tak každý rok.+ 12  Jehova dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil.+ Mezi Chiramem a Šalomounem panoval mír a uzavřeli spolu smlouvu. 13  Král Šalomoun povolal z celého Izraele muže k nuceným pracím. Povolaných mužů bylo 30 000.+ 14  Posílal je do Libanonu po 10 000 a oni se po měsíci střídali. Měsíc byli v Libanonu a dva měsíce doma. Nad těmi, kdo vykonávali nucené práce, byl Adoniram.+ 15  Šalomoun měl 70 000 dělníků,* 80 000 kameníků+ v horách+ 16  a také 3 300 zmocněnců,+ kteří působili jako předáci a dohlíželi na pracovníky. 17  Na králův příkaz lámali velké, vzácné kameny,+ které pak otesali,+ aby se daly použít pro základy+ domu. 18  A tak Šalomounovi a Chiramovi muži spolu s Gebalany+ otesávali kameny a připravovali dřevo a kameny na stavbu domu.

Poznámky

Nebo „Davida vždycky miloval“.
Dosl. „dokud mu je Jehova nedal pod chodidla nohou“.
Nebo „početným“.
Kor odpovídal 220 l. Viz příloha B14.
Nebo „oleje z roztlučených oliv“.
Nebo „nosičů nákladu“.