1. Královská 17:1–24

  • Prorok Elijáš předpovídá sucho (1)

  • Elijášovi nosí jídlo krkavci (2–7)

  • Elijáš jde za vdovou do Carefatu (8–16)

  • Syn vdovy umírá a je vzkříšen (17–24)

17  Tišbean Elijáš,*+ obyvatel Gileadu,+ řekl Achabovi: „Jakože žije Jehova, Bůh Izraele, kterému sloužím,* v následujících letech nebude padat rosa ani déšť – jedině na můj příkaz!“+  Jehova pak Elijášovi řekl:  „Odejdi odtud, vydej se na východ a skryj se v údolí* Kerit, které je východně od Jordánu.  Budeš pít z potoka a já přikážu krkavcům, aby ti tam nosili jídlo.“+  Elijáš poslechl Jehovův pokyn, odešel do údolí Kerit východně od Jordánu a zůstal tam.  Ráno i večer mu krkavci přinášeli chléb a maso a pil vodu z potoka.+  Po několika dnech ale potok vyschl,+ protože v zemi nepršelo.  Jehova mu řekl:  „Vydej se do Carefatu, který patří Sidonu, a zůstaň tam. Přikážu jedné vdově, aby ti dávala jídlo.“+ 10  A tak se vydal do Carefatu. Když přišel k městské bráně, jedna vdova tam sbírala dříví. Zavolal na ni: „Přines mi prosím trochu vody, abych se napil.“+ 11  Když pro ni šla, zavolal: „Přines mi prosím také kousek chleba.“ 12  Odpověděla mu: „Jakože žije Jehova, tvůj Bůh, nemám žádný chléb, jenom hrst mouky ve velkém džbánu a trochu oleje v malém džbánu.+ Teď sbírám dříví, pak půjdu domů a připravím něco pro sebe a pro svého syna. Najíme se a potom zemřeme.“ 13  Elijáš jí řekl: „Neboj se. Jdi domů a udělej, co jsi řekla. Nejdřív mi ale z toho, co máš, připrav malý kulatý chléb a přines mi ho. Pak můžeš něco udělat pro sebe a svého syna. 14  Jehova, Bůh Izraele, totiž říká: ‚Mouka ve velkém džbánu ani olej v malém džbánu nedojdou až do dne, kdy dá Jehova na zem déšť.‘“+ 15  A tak šla a udělala, co Elijáš řekl. Ona, její rodina a Elijáš potom měli mnoho dnů co jíst.+ 16  Mouka ve velkém džbánu ani olej v malém džbánu nedošly, tak jak řekl Jehova prostřednictvím Elijáše. 17  Za nějaký čas syn té ženy, majitelky domu, vážně onemocněl a zemřel.*+ 18  Žena řekla Elijášovi: „Co proti mně máš,* muži pravého Boha? Přišel jsi, abys mi připomněl moje provinění a zabil mi syna?“+ 19  On jí ale řekl: „Dej mi svého syna.“ Vzal jí ho z náruče a odnesl ho nahoru do střešní místnosti, kde bydlel. Položil ho na své lůžko+ 20  a začal volat k Jehovovi: „Jehovo, můj Bože,+ to i na vdovu, u které bydlím, přivádíš neštěstí tím, že jsi nechal zemřít jejího syna?“ 21  Potom se nad dítě třikrát natáhl a volal k Jehovovi: „Jehovo, můj Bože, ať se prosím do dítěte vrátí život.“* 22  Jehova Elijášovu prosbu vyslyšel,+ do dítěte se vrátil život* a ono ožilo.+ 23  Elijáš pak dítě vzal a snesl ho ze střešní místnosti dolů do domu. Dal ho jeho matce a řekl: „Podívej, tvůj syn žije.“+ 24  Žena Elijášovi odpověděla: „Teď vím, že jsi Boží prorok+ a že to, co Jehova říká tvými ústy, je pravda.“

Poznámky

Znamená „můj Bůh je Jehova“.
Dosl. „před kterým stojím“.
Nebo „říčním údolí, vádí“.
Dosl. „nezůstal v něm dech“.
Nebo „co s tebou mám společného“.
Nebo „duše“.
Nebo „duše“.