1. Královská 10:1–29

  • Šalomouna navštěvuje královna ze Sáby (1–13)

  • Šalomounovo obrovské bohatství (14–29)

10  O Šalomounově slávě, kterou získal v souvislosti s Jehovovým jménem,+ se doslechla královna ze Sáby.* Přišla ho tedy vyzkoušet těžkými otázkami.*+  Dorazila do Jeruzaléma s velmi působivým průvodem,*+ s velbloudy, kteří nesli balzámový olej,+ velké množství zlata a drahokamy. Vešla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci.  Král Šalomoun jí odpověděl na všechny její otázky. Nic pro něj nebylo tak složité,* že by jí to nedokázal vysvětlit.  Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost,+ dům, který postavil,+  jídlo na jeho stole,+ rozsazení dvorních úředníků, obsluhu u stolu a oděv těch, kdo obsluhovali, jeho číšníky a jeho zápalné oběti, které pravidelně předkládal u Jehovova domu, vyrazilo jí to dech.*  Řekla králi: „To, co jsem ve své zemi slyšela o tvých úspěších* a o tvé moudrosti, je pravda.  Ale neuvěřila jsem tomu, dokud jsem nepřišla a neviděla to na vlastní oči. A teď vidím, že mi nepověděli ani polovinu! Moudrostí a blahobytem jsi daleko předčil to, co jsem slyšela.  Šťastný je tvůj lid a šťastní jsou tvoji sluhové, kteří jsou denně s tebou a naslouchají tvé moudrosti!+  Ať je chválen Jehova, tvůj Bůh,+ který si tě oblíbil a dosadil tě na izraelský trůn. Ze své věčné lásky k Izraeli tě Jehova dosadil za krále, abys zajišťoval právo a spravedlnost.“ 10  Potom dala králi 120 talentů* zlata, velké množství balzámového oleje+ a drahokamy.+ Už nikdy se nedovezlo tolik balzámového oleje, kolik ho královna ze Sáby darovala králi Šalomounovi. 11  Chiramovy lodě, které z Ofiru vozily zlato,+ odtamtud přivážely také obrovské množství santalového dřeva+ a drahokamy.+ 12  Král udělal ze santalového dřeva podpěry pro Jehovův dům a pro králův dům* a také harfy a lyry pro zpěváky.+ Od té doby se už takové santalové dřevo nedovezlo ani ho nebylo vidět. 13  Král Šalomoun dal královně ze Sáby všechno, co si přála a o co požádala – navíc k tomu, co jí dal ze své štědrosti.* Potom odešla a se svými sluhy se vrátila do své země.+ 14  Šalomounovi přicházelo každý rok 666 talentů zlata,+ 15  kromě toho, co dostával od kupců, obchodníků, všech arabských králů a místodržitelů země. 16  Král Šalomoun udělal 200 velkých štítů ze slitiny zlata+ (každý velký štít byl z 600 šekelů* zlata)+ 17  a 300 malých štítů* ze slitiny zlata (každý malý štít byl ze tří min* zlata). Potom je dal do domu Libanonského lesa.+ 18  Král také udělal velký trůn ze slonoviny+ a potáhl ho přečištěným zlatem.+ 19  K trůnu vedlo šest schodů a měl nad sebou kulatou stříšku. Po obou jeho stranách byla opěradla pro ruce, vedle kterých stáli dva lvi.+ 20  A na šesti schodech stálo 12 lvů, jeden na každém konci všech šesti schodů. Něco takového nemělo žádné jiné království. 21  Všechny nádoby na pití měl král Šalomoun ze zlata a všechno náčiní v domě Libanonského lesa+ bylo z ryzího zlata. Nic nebylo ze stříbra, protože stříbro se za Šalomounových dnů považovalo za nic.+ 22  Král měl totiž flotilu taršišských lodí,+ která byla na moři s flotilou Chiramových lodí. Flotila taršišských lodí přijížděla jednou za tři roky a přivážela zlato, stříbro, slonovinu,+ opice a pávy. 23  Král Šalomoun převyšoval bohatstvím+ a moudrostí všechny ostatní krále světa.+ 24  A lidé z celého světa žádali Šalomouna o audienci,* aby si mohli poslechnout jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce.+ 25  Každý mu přinesl nějaký dar – stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámový olej, koně a muly. A tak to bylo rok co rok. 26  Šalomoun stále shromažďoval válečné vozy a koně,* až měl 1 400 vozů a 12 000 koní.*+ Rozmístil je do měst určených pro válečné vozy a také je měl u sebe v Jeruzalémě.+ 27  Král nahromadil v Jeruzalémě tolik stříbra, že ho bylo jako kamení, a tolik cedrového dřeva, že ho bylo jako sykomor v Šefele.+ 28  Koně Šalomounovi dováželi z Egypta a královi obchodníci kupovali stáda koní* za jednotnou cenu.+ 29  Vůz dovezený z Egypta stál 600 kousků stříbra a kůň 150. Královi obchodníci je pak prodávali* všem chetitským+ a syrským králům.

Poznámky

Nebo „hádankami“.
Nebo „Šeby“.
Nebo „karavanou“.
Dosl. „nezůstalo skryté“.
Dosl. „už v ní nebyl duch“.
Nebo „slovech“.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Nebo „palác“.
Dosl. „podle ruky krále Šalomouna“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Malé štíty obvykle nosili lukostřelci.
Mina v Hebr. písmech odpovídala 570 g. Viz příloha B14.
Dosl. „hledali Šalomounův obličej“.
Nebo „jezdce na koních“.
Nebo „jezdců na koních“.
Nebo možná „z Egypta a z Kue, královi obchodníci je kupovali z Kue“. Kue možná označuje Kilikii.
Nebo „vyváželi“.