1. Korinťanům 8:1–13

  • O jídle obětovaném modlám (1–13)

    • Pro nás je jeden Bůh (5, 6)

8  Pokud jde o jídlo obětované modlám,+ víme, že všichni máme poznání.+ Poznání vede k pýše, ale láska buduje.+  Pokud si někdo myslí, že něco zná, ještě to nezná tak, jak by měl.  Ale když někdo miluje Boha, Bůh ho zná.  Co se týká jedení jídla obětovaného modlám, víme, že modla není vůbec nic+ a že není žádný jiný Bůh kromě jednoho.+  I když existují takzvaní bohové – ať v nebi, nebo na zemi+ – a je pravda, že je mnoho „bohů“ a mnoho „pánů“,  pro nás je jeden Bůh,+ Otec,+ ze kterého je všechno a pro kterého žijeme,+ a jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze kterého je všechno+ a skrze kterého žijeme.  Ale ne všichni mají toto poznání.+ Někteří dřív uctívali modly, a proto jedí takové jídlo jako něco obětovaného modle+ a jejich svědomí se poskvrňuje, protože je slabé.+  Ale jídlo nás k Bohu nepřiblíží.+ Když nejíme, nejsme na tom hůř, a když jíme, nejsme na tom líp.+  Dávejte si však pozor, aby vaše právo si vybrat nebylo kamenem úrazu pro ty, kdo jsou slabí.+ 10  Když totiž ten, kdo má slabé svědomí, uvidí tebe, který máš poznání, jak jíš v modlářském chrámu, neovlivní to jeho svědomí natolik, že bude jíst jídlo obětované modlám? 11  A tak tvé poznání ničí toho, kdo je slabý, tvého bratra, za kterého zemřel Kristus.+ 12  Když takhle hřešíte proti svým bratrům a zraňujete jejich slabé svědomí,+ hřešíte proti Kristu. 13  Pokud tedy jídlo pohoršuje mého bratra, už nikdy nebudu jíst maso, abych svého bratra nepohoršoval.+

Poznámky