1. Korinťanům 5:1–13

  • Případ sexuální nemravnosti (1–5)

  • „Trocha kvasu prokvasí celé těsto“ (6–8)

  • Ničema má být odstraněn (9–13)

5  Slyšel jsem, že je mezi vámi sexuální nemravnost,*+ a to taková nemravnost,* jaká není ani mezi národy* – nějaký muž žije s* manželkou svého otce.+  A vy jste na to pyšní? Neměli byste spíš truchlit+ a muže, který se tohoto skutku dopustil, vyloučit ze svého středu?+  I když nejsem fyzicky přítomný, jsem přítomný duchem a už jsem odsoudil muže, který to udělal, jako bych byl s vámi.  Když se sejdete ve jménu našeho Pána Ježíše s vědomím, že jsem v duchu s vámi spolu s mocí našeho Pána Ježíše,  musíte takového muže vydat Satanovi+ ke zničení těla, aby byl duch zachráněn v Pánově dni.+  Vaše chlubení není správné. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto?+  Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, protože máte být bez kvasu. Vždyť Kristus, náš pesachový beránek,+ byl obětován.+  Slavme tedy svátek+ s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy, ne se starým kvasem nebo s kvasem špatnosti a zkaženosti.  Ve svém dopise jsem vám napsal, abyste se nestýkali s lidmi, kteří se dopouští sexuální nemravnosti.* 10  Neznamená to úplně se vyhýbat nemravným lidem* v tomto světě+ nebo chamtivcům nebo vyděračům nebo modlářům. Jinak byste museli ze světa vyjít.+ 11  Ale teď vám píšu, abyste se přestali stýkat+ s každým, kdo je známý jako bratr, a přitom se dopouští sexuální nemravnosti* nebo je chamtivec,+ modlář, uráží* druhé, je opilec+ nebo vyděrač.+ S takovým člověkem ani nejezte. 12  Proč bych měl soudit ty venku?* Nesoudíte ty uvnitř, 13  zatímco Bůh soudí ty venku?+ „Odstraňte toho ničemu ze svého středu.“+

Poznámky

Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „pohanskými národy“.
Dosl. „má“.
Viz heslo Sexuální nemravnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „očerňuje“.
Nebo „mimo sbor“.