1. Korinťanům 4:1–21

  • Správci mají být věrní (1–5)

  • Pokora křesťanských služebníků (6–13)

    • „Nejděte nad to, co je napsáno“ (6)

    • Křesťané jsou divadelním představením (9)

  • Pavel má starost o své duchovní děti (14–21)

4  Ať nás lidé považují za Kristovy služebníky* a za správce Božích posvátných tajemství.+  A od správců se očekává, že se prokážou jako věrní.  Není pro mě až tak důležité, že mě posuzujete vy nebo lidský soud. Vlastně se neposuzuji ani já sám.  Neuvědomuji si, že bych udělal něco špatného, ale to ještě nedokazuje, že jednám správně.* Ten, kdo mě posuzuje,* je Jehova.*+  Proto nic nesuďte+ předčasně, dokud nepřijde Pán. Ten vynese na světlo tajné věci tmy a odhalí úmysly srdce. Potom každý dostane od Boha chválu, jakou si zaslouží.+  Bratři, tyto věci jsem vztáhl* na sebe a na Apolla+ pro vaše dobro, abyste se na nás naučili pravidlo: „Nejděte nad to, co je napsáno.“ Díky tomu nebudete upřednostňovat jednoho před druhým a nadouvat se při tom pýchou.+  Vždyť čím se lišíš od ostatních? Máš něco, co jsi nedostal?+ A pokud jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal?  Už máte všechno, co jste chtěli? Už jste zbohatli? Už jste začali kralovat+ bez nás? Kéž byste už začali kralovat, abychom s vámi mohli kralovat i my.+  Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil na scénu jako poslední, jako ty odsouzené k smrti.+ Stali jsme se totiž divadelním představením pro svět,+ anděly i lidi. 10  My jsme kvůli Kristu hloupí,+ ale vy jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, ale vy jste silní. Vás si lidé váží, ale námi pohrdají. 11  Až doteď trpíme hladem+ a žízní,+ nemáme co na sebe,* bijí nás,*+ nemáme domov 12  a tvrdě pracujeme vlastníma rukama.+ Když nás lidé uráží, žehnáme jim.+ Když nás pronásledují, trpělivě to snášíme.+ 13  Když nás pomlouvají, mluvíme s nimi mírně.*+ Až doteď nás považují za smetí světa, odpad všeho. 14  Nepíšu to, abych vás zahanbil, ale abych vás napomenul jako své milované děti. 15  I kdybyste totiž měli v Kristu 10 000 vychovatelů,* určitě nemáte mnoho otců, protože v Kristu Ježíši jsem se stal vaším otcem já, když jsem vám přinesl dobrou zprávu.+ 16  Vybízím vás tedy, abyste mě napodobovali.+ 17  Proto k vám posílám Timotea, který je mým milovaným a věrným dítětem v Pánu. Připomene vám moje metody* ve službě Kristu Ježíši,+ které vyučuji všude v každém sboru. 18  Někteří jsou nadutí pýchou, jako kdybych k vám snad neměl přijít. 19  Ale brzy k vám přijdu, pokud bude Jehova* chtít, a nebudou mě zajímat řeči těch, kdo jsou nadutí pýchou, ale jejich moc.* 20  Boží království totiž není založené na řečech, ale na moci. 21  Co chcete? Abych k vám přišel s holí,+ nebo s láskou a v duchu mírnosti?

Poznámky

Nebo „podřízené“.
Nebo „jsem spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „zkoumá“.
Nebo „přenesl“.
Nebo „dostáváme rány pěstí“.
Dosl. „jsme nazí“.
Dosl. „snažně prosíme“.
Nebo „učitelů“.
Dosl. „cesty“.
Tj. jestli mají moc od Boha.