1. Korinťanům 3:1–23

  • Korinťané jsou ještě tělesní (1–4)

  • Bůh dává vzrůst (5–9)

    • Boží spolupracovníci (9)

  • Stavět z ohnivzdorných materiálů (10–15)

  • Jste Boží chrám (16, 17)

  • Moudrost tohoto světa je v Božích očích hloupostí (18–23)

3  A tak jsem s vámi nemohl mluvit jako s duchovními lidmi,+ bratři, ale jako s tělesnými lidmi, jako s nemluvňaty+ v Kristu.  Krmil jsem vás mlékem, ne hutným jídlem, protože jste ještě nebyli dost silní. Vlastně nejste dost silní ani teď,+  protože jste pořád ještě tělesní.+ Copak nejste tělesní a nechováte se jako ostatní lidé, když je mezi vámi žárlivost a rozepře?+  Když totiž jeden říká: „Patřím Pavlovi“ a jiný: „Já Apollovi“,+ nejste jako všichni ostatní?  Kdo je tedy Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci,+ jejichž prostřednictvím jste uvěřili a kteří vykonali práci, kterou jim dal Pán.  Já jsem sázel,+ Apollos zaléval,+ ale Bůh dával vzrůst.  Ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, tedy nejsou nic, ale důležitý je Bůh, který dává vzrůst.+  Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, mají stejný cíl,* ale každý dostane odměnu podle své práce.+  Jsme tedy Boží spolupracovníci a vy jste Boží pole, Boží stavba.+ 10  Podle nezasloužené laskavosti, kterou mi Bůh projevil, jsem jako zkušený stavitel* položil základ,+ ale staví na něm někdo jiný. Ať každý dává pozor, jak na něm staví. 11  Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, a tím je Ježíš Kristus.+ 12  Ať už někdo na tom základu staví ze zlata, stříbra nebo drahokamů, ze dřeva, sena nebo slámy, 13  přijde den, kdy se ukáže, jaké je jeho dílo. Oheň totiž odhalí všechno+ a ukáže, kdo jak stavěl. 14  Když něčí dílo postavené na tomto základu vydrží, ten člověk získá odměnu. 15  Když něčí dílo shoří, ten člověk utrpí ztrátu. On sám bude zachráněn, ale bude to, jako by unikl z ohně. 16  Nevíte, že jste Boží chrám+ a že ve vás přebývá Boží duch?+ 17  Pokud někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho. Boží chrám je totiž svatý a ten chrám jste vy.+ 18  Ať nikdo neklame sám sebe: Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému,* ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý. 19  Vždyť moudrost tohoto světa je v Božích očích hloupostí. Je přece napsáno: „Chytá moudré na jejich vlastní vychytralost.“+ 20  A také: „Jehova* ví, že úvahy moudrých jsou marné.“+ 21  Ať se tedy nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno patří vám – 22  ať Pavel, nebo Apollos, nebo Kéfas,*+ nebo svět, nebo život, nebo smrt, nebo věci současné, nebo věci budoucí – všechno patří vám. 23  Vy zase patříte Kristu+ a Kristus patří Bohu.

Poznámky

Dosl. „jsou jedno“.
Nebo „moudrý vedoucí díla“.
Nebo „věku, době“. Viz Slovníček pojmů.
Také zvaný Petr.