1. Korinťanům 2:1–16

  • Jak Pavel kázal v Korintu (1–5)

  • Nadřazenost Boží moudrosti (6–10)

  • Rozdíl mezi duchovním a neduchovním člověkem (11–16)

2  Bratři, když jsem k vám tedy přišel oznamovat Boží posvátné tajemství,+ nesnažil jsem se na vás zapůsobit svou řečí+ nebo moudrostí.  Rozhodl jsem se totiž nezaměřovat vaši pozornost na nic jiného než na Ježíše Krista, a to přibitého na kůl.+  Přišel jsem k vám ve slabosti, se strachem a velkým chvěním.  A když jsem mluvil a kázal, nebylo to s přesvědčivými slovy moudrosti, ale s projevem ducha a moci,+  aby vaše víra nebyla založená na lidské moudrosti, ale na Boží moci.  Mezi zralými lidmi mluvíme o moudrosti,+ ale ne o moudrosti tohoto systému* ani o moudrosti vládců v tomto systému, kteří budou zničeni.+  Mluvíme o Boží moudrosti patrné v posvátném tajemství,+ o utajené moudrosti, kterou Bůh před věky* předem určil pro naši slávu.  Tuto moudrost nepoznal nikdo z vládců v tomto systému,*+ protože kdyby ji poznali, nepřibili by na kůl slavného Pána.  Jak je napsáno: „Oko nevidělo a ucho neslyšelo ani do lidského srdce nevstoupilo to, co Bůh připravil pro ty, kdo ho milují.“+ 10  Nám to ale Bůh zjevil+ prostřednictvím svého ducha,+ protože duch zkoumá všechno, i hluboké Boží věci.+ 11  Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, kromě jeho vlastního ducha? Stejně tak nikdo nezná Boží věci kromě Božího ducha. 12  My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je od Boha,+ abychom znali věci, které nám Bůh laskavě dal. 13  O těchto věcech také mluvíme, a to ne slovy, které vyučuje lidská moudrost,+ ale slovy, které vyučuje duch.+ Duchovní záležitosti vysvětlujeme* duchovními slovy. 14  Neduchovní* člověk nepřijímá věci Božího ducha, protože jsou pro něj hloupostí, a nemůže je pochopit, protože se musí posuzovat duchovně. 15  Duchovní člověk však posuzuje všechno,+ ale sám není posuzován žádným člověkem. 16  Vždyť „kdo poznal Jehovovu* mysl, aby ho mohl poučovat“?+ My ale máme Kristovu mysl.+

Poznámky

Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „systémy, dobami“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Nebo „věku, době“. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „spojujeme s“.
Nebo „hmotný“.