1. Korinťanům 16:1–24

  • Sbírka pro křesťany v Jeruzalémě (1–4)

  • Pavlův plán cesty (5–9)

  • Plánované návštěvy Timotea a Apolla (10–12)

  • Vybídky a pozdravy (13–24)

16  A pokud jde o sbírku pro svaté,+ můžete se řídit pokyny, které jsem dal galatským sborům.  Ať si každý z vás dá podle svých možností vždy první den v týdnu něco stranou, aby se nemusely konat sbírky, až přijdu.  Až se k vám dostanu, pošlu ty, které doporučíte ve svých dopisech,+ aby váš dar odnesli do Jeruzaléma.  A pokud bude vhodné, abych šel také, půjdou tam se mnou.  Přijdu k vám, až projdu Makedonií. Půjdu totiž přes Makedonii+  a snad s vámi nějaký čas zůstanu, nebo u vás dokonce strávím zimu. Pak mě budete moct doprovodit část cesty tam, kam půjdu.  Nechci vás vidět teď, protože by to bylo jen letmo při cestě. Ale doufám, že se u vás nějakou dobu zdržím,+ když to Jehova* dovolí.  Zůstanu v Efezu+ až do Letnic,  protože se mi otevřely velké dveře k činnosti.+ Je ale mnoho odpůrců. 10  Pokud přijde Timoteus,+ postarejte se, aby se mezi vámi nemusel ničeho obávat, protože se věnuje Jehovovu* dílu+ stejně jako já. 11  Ať se na něj tedy nikdo nedívá svrchu. V pokoji ho vypravte na cestu, aby mohl přijít ke mně, protože na něj s bratry čekám. 12  Co se týká našeho bratra Apolla,+ naléhavě jsem ho vybízel, aby k vám s bratry přišel. Neměl v plánu přijít teď, ale určitě přijde, až bude moct. 13  Buďte bdělí,+ stůjte pevně ve víře,+ buďte odvážní*+ a silní.+ 14  Všechno, co děláte, dělejte s láskou.+ 15  Víte, že jako první* z Achaie uvěřila Stefanova domácnost a že se oddali službě svatým. Proto vás, bratři, vybízím: 16  Podřizujte se takovým lidem a také všem, kdo spolupracují a velmi se namáhají.+ 17  Mám radost, že přišel Stefanas,+ Fortunatus a Achaikus, protože mi vynahradili to, že tady nejste. 18  Jsou občerstvením pro mě* i pro vás. Takových lidí si važte. 19  Pozdravují vás asijské sbory. Aquila a Priska vám posílají srdečné křesťanské pozdravy spolu se sborem, který se schází v jejich domě.+ 20  Zdraví vás všichni bratři. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. 21  Zde je můj, Pavlův, vlastnoručně psaný pozdrav. 22  Pokud někdo nemiluje Pána, ať je prokletý. Přijď, náš Pane! 23  Ať je s vámi nezasloužená laskavost Pána Ježíše. 24  Ať je má láska s vámi všemi, kdo jste v jednotě s Kristem Ježíšem.

Poznámky

Dosl. „chovejte se mužně“.
Dosl. „první plod“.
Dosl. „mého ducha“.