1. Korinťanům 12:1–31

12  Pokud jde o duchovní dary,+ bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti.  Víte, že když jste byli lidmi z národů,* nechali jste se ovlivnit a svést k uctívání němých model+ a šli jste za nimi, kamkoli vás vedly.  Proto chci, abyste věděli, že nikdo pod působením Božího ducha neříká: „Ježíš je prokletý!“ a nikdo nemůže říct: „Ježíš je Pán!“, pokud na něj nepůsobí svatý duch.+  Jsou různé dary, ale je jeden duch,+  jsou různé služby,+ ale je jeden Pán  a jsou různé činnosti,* ale Bůh, který všechny ve všech působí, je jeden.+  Každý dostává projev ducha k prospěšnému účelu.+  Jeden dostává prostřednictvím ducha řeč* moudrosti, jiný prostřednictvím toho samého ducha řeč poznání,  jiný dostává tím samým duchem víru,+ jiný tímto duchem dar uzdravování,+ 10  ještě jiný působení zázraků,*+ jiný prorokování, jiný rozlišování inspirovaných výroků,+ jiný různé jazyky+ a jiný překlad jazyků.+ 11  Ale všechno to působí ten samý duch a každému přiděluje dary, jak chce. 12  Vždyť jako tělo je jedno, ale má mnoho částí a všechny části toho těla, i když je jich hodně, tvoří jedno tělo,+ tak je to i s Kristem. 13  Všichni jsme totiž byli pokřtěni jedním duchem, abychom vytvořili jedno tělo – ať Židé, nebo Řekové, ať otroci, nebo svobodní – a všichni jsme dostali napít jednoho ducha. 14  Tělo přece není tvořené jednou částí, ale mnoha.+ 15  Kdyby noha řekla: „Nejsem ruka, a proto nepatřím k tělu“, neznamená to, že není částí těla. 16  A kdyby ucho řeklo: „Nejsem oko, a proto nepatřím k tělu“, neznamená to, že není částí těla. 17  Kdyby celé tělo bylo okem, kde by byl sluch? Kdyby celé bylo uchem, kde by byl čich? 18  Ale Bůh umístil do těla všechny jeho části tak, jak se mu líbilo. 19  Kdyby všechny části byly stejné, co by to bylo za tělo? 20  Je ale mnoho různých částí, a přesto jedno tělo. 21  Oko nemůže říct ruce: „Nepotřebuji tě“ ani hlava nohám: „Nepotřebuji vás.“ 22  Spíš je to tak, že části těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné 23  a těm částem těla, které považujeme za méně čestné, věnujeme větší pozornost.+ A proto se víc staráme o své méně přitažlivé části, 24  zatímco naše přitažlivé části takovou péči nepotřebují. Bůh složil tělo tak, že větší čest dal té části, která jí měla nedostatek, 25  aby tělo nebylo rozdělené a jeho části o sebe navzájem pečovaly.+ 26  Když jedna část těla trpí, všechny ostatní části trpí s ní.+ A když je nějaká část oslavována, všechny ostatní části se radují s ní.+ 27  Vy jste Kristovým tělem+ a každý z vás je jeho částí.+ 28  Bůh ve sboru ustanovil za prvé apoštoly,+ za druhé proroky,+ za třetí učitele,+ pak zázraky,*+ potom dary uzdravování,+ pomoc druhým, schopnost vést,+ mluvení různými jazyky.+ 29  Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Dělají snad všichni zázraky?* 30  Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky?+ Jsou snad všichni překladatelé?*+ 31  Usilujte* o větší dary.+ A teď vám ukážu cestu, která všechno převyšuje.+

Poznámky

Tj. nevěřící.
Nebo „různá působení“.
Nebo „poselství“.
Nebo „mocných skutků“.
Nebo „mocné skutky“.
Nebo „mocné skutky“.
Nebo: „Vykládají snad všichni?“
Nebo „horlivě se snažte“.