Šalomounova píseň 8:1–14

 • Mladá žena (1–4)

  • „Kéž bys byl jako můj bratr“ (1)

 • Bratři mladé ženy (5a)

  • „Kdo to přichází ... a opírá se o svého milého?“

 • Mladá žena (5b–7)

  • „Láska je silná jako smrt“ (6)

 • Bratři mladé ženy (8, 9)

  • „Pokud je hradbou..., ale pokud je dveřmi...“ (9)

 • Mladá žena (10–12)

  • „Jsem hradba“ (10)

 • Pastýř (13)

  • Ať slyším tvůj hlas

 • Mladá žena (14)

  • „Buď rychlý jako gazela“

8  Kéž bys byl jako můj bratr,který sál z prsou mé matky! Kdybych tě potkala venku, políbila bych tě+a nikdo by mnou nepohrdal.   Vedla bych tě,přivedla bych tě do domu své matky,+která mě učila. Dala bych ti napít kořeněného vína,čerstvé šťávy z granátových jablek.   Jeho levici bych měla pod hlavoua jeho pravice by mě objímala.+   Jeruzalémské dcery, zapřísahám vás: Neprobouzejte a nerozněcujte ve mně lásku, dokud se neprobudí sama.“+   „Kdo to přichází z pustinya opírá se o svého milého?“ „Probudila jsem tě pod jabloní. Tam měla tvá matka porodní bolesti,tam tě v bolestech porodila.   Dej si mě jako pečeť* na srdce,jako pečeť na ruku. Vždyť láska je silná jako smrt+a výlučná oddanost je neústupná jako hrob.* Její plameny jsou plameny ohně, plamen Jah.*+   Lásku nemůžou uhasit ani přívaly vod,+ani řeky ji nemůžou odplavit.+ Kdyby někdo za lásku nabízel všechno bohatství svého domu,určitě by tím* pohrdli.“   „Máme sestřičku,+která ještě nemá prsa. Co pro svou sestru uděláme v den,kdy si o ni řeknou?“   „Pokud je hradbou,postavíme na ní stříbrné cimbuří,ale pokud je dveřmi,zahradíme ji cedrovým prknem.“ 10  „Jsem hradbaa má prsa jsou jako věže. Proto jsem v jeho očích ženou,která nalézá pokoj. 11  Šalomoun měl v Baal-hamonu vinici+a tu svěřil správcům. Každý měl dávat za její ovoce tisíc kousků stříbra. 12  Tisíc kousků stříbra* patří tobě, Šalomoune,a dvě stě těm, kdo pečují o její ovoce. Ale já mám pro sebe vlastní vinici.“ 13  „Ty, která přebýváš v zahradách,+druhové čekají, až uslyší tvůj hlas. Ať ho slyším i já.“+ 14  „Spěchej, můj milý,buď rychlý jako gazela,+jako jelínek na horách, kde roste koření.“

Poznámky

Nebo „pečetidlo“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo možná „jím“.
Dosl. „ten tisíc“.