Titovi 1:1–16

1  Pavel, Boží otrok+ a apoštol+ Ježíše Krista podle víry Božích vyvolených+ a přesného poznání+ pravdy,+ která se shoduje se zbožnou oddaností+  na základě naděje na věčný život,+ jejž před dlouhotrvajícími časy slíbil* Bůh,+ který nemůže lhát,+  kdežto ve svých vlastních patřičných časech učinil své slovo zjevným v kázání,* které mi bylo svěřeno+ z příkazu našeho Zachránce,+ Boha:*  Titovi, pravému dítěti+ podle společně sdílené víry: Kéž je nezasloužená laskavost a pokoj od Boha, Otce,+ a Krista Ježíše, našeho Zachránce.+  Zanechal jsem tě na Krétě+ proto, abys napravil věci, které jsou nedostatečné, a abys jmenoval+ starší muže* v jednom městě za druhým, jak jsem ti dal nařízení;+  jestliže je někdo bez obžaloby,+ manžel jedné manželky,+ který má věřící děti, jež nejsou viněny z prostopášnosti ani nepoddajnosti.+  Dozorce* jako Boží správce*+ musí být totiž bez obžaloby,+ ne umíněný,+ ne zlobný,+ ne opilý výtržník,+ ne rváč,+ ne lačný nečestného zisku,+  ale pohostinný,*+ milující dobrotu, zdravé mysli,+ spravedlivý, věrně oddaný,+ se sebeovládáním,+  a pevně se drží věrného slova při svém [umění] vyučovat,+ aby byl schopný jak vybízet učením, které je zdravé,+ tak kárat+ ty, kdo odporují. 10  Je totiž mnoho nepoddajných lidí,* neužitečných mluvků+ a těch, kdo klamou mysl, zejména těch, kdo lpí na obřízce.+ 11  Těm je nutné zavřít ústa, neboť právě tito lidé dál podvracejí celé domácnosti+ tím, že pro nečestný zisk vyučují to, co by neměli.+ 12  Jeden z nich, jejich vlastní prorok,* řekl: „Kréťané jsou vždy lháři, škodlivá+ divoká zvířata, nezaměstnaní nenasytové.“* 13  Toto svědectví je pravé. Právě proto je stále přísně kárej,+ aby byli zdraví+ ve víře 14  a nevěnovali pozornost židovským bajkám+ a přikázáním lidí,+ kteří se odvracejí od pravdy.+ 15  Čistým je vše čisté.+ Avšak poskvrněným+ a nevěřícím+ není čisté nic, ale jak jejich mysl, tak jejich svědomí+ je poskvrněné. 16  Veřejně oznamují, že znají Boha,+ ale svými skutky ho zapírají,+ protože jsou odporní a neposlušní a neschválení+ pro jakékoli dobré dílo.

Poznámky

Nebo „před dávnou dobou slíbil“.
Nebo „zjevným ve veřejném oznámení“.
Dosl. „Zachránce nás, Boha“. Řec. tou So·teʹros he·monʹ The·ouʹ; lat. Sal·va·toʹris noʹstri Deʹi; J17,22(heb.) ha·ʼElo·himʹ Mó·ši·ʽeʹnu.
Nebo „jmenoval starší“.
„Dozorce.“ Řec. e·piʹsko·pon; J17(heb.) feqidhʹ.
Nebo „hospodář domu“. Dosl. „správce domu“. Řec. oi·ko·noʹmon; lat. di·spen·sa·toʹrem; J17(heb.) keso·khenʹ, „jako správce“.
Nebo „ten, kdo miluje cizince“.
„Nepoddajných lidí.“ Dosl. „(těch, kdo) se sami nepodřizují“.
Epimenidés, krétský básník, který žil v 6. stol. př. n. l.
„Nezaměstnaní nenasytové.“ Dosl. „neschopná břicha“.