Soudci 4:1–24

4  Potom izraelští synové znovu začali činit to, co bylo špatné v Jehovových očích, když byl nyní Ehud mrtev.+  Jehova je tedy prodal+ do ruky Jabina, krále Kanaánu, který vládl v Chacoru,+ a velitelem* jeho vojska byl Sisera+ a bydlel v Charošetu+ národů.*  A izraelští synové začali volat k Jehovovi;+ měl totiž devět set válečných dvoukolých vozů se železnými kosami*+ a sám izraelské syny drsně utlačoval+ dvacet let.  A právě v té době soudila Izrael prorokyně+ Debora,* manželka Lappidotova.  A bydlela pod Debořinou palmou mezi Ramou+ a Betelem+ v hornatém kraji Efrajima; a izraelští synové k ní přicházeli pro soud.  A přistoupila k tomu, aby poslala a zavolala Abinoamova syna Baraka+ z Kedeš-naftali+ a aby mu řekla: „Nedal Jehova, BŮH Izraele, příkaz? ‚Jdi a rozložíš se na hoře Tabor+ a vezmeš si deset tisíc mužů ze synů Naftaliho+ a ze synů Zebulona.+  A v říčním údolí Kišon+ k tobě jistě přivedu Siseru,+ velitele Jabinova+ vojska,+ a jeho válečné dvoukolé vozy a jeho zástup a skutečně ti ho dám do ruky.‘“+  Na to jí Barak řekl: „Jestliže se mnou půjdeš, určitě půjdu také; ale jestliže se mnou nepůjdeš, nepůjdu.“  Na to řekla: „Zcela jistě s tebou půjdu. Přesto na cestě, kterou jdeš, nepřipadne zkrášlující věc tobě, neboť Jehova prodá* Siseru do ruky ženy.“+ A tak Debora vstala a šla s Barakem do Kedeše.+ 10  A Barak začal svolávat Zebulona+ a Naftaliho do Kedeše a deset tisíc mužů vyšlo a následovali jeho kroky;+ a Debora vyšla s ním. 11  Mimochodem, Kenita Cheber+ se oddělil od Kenitů,+ synů Chobaba, jehož zetěm byl Mojžíš,*+ a postavil si stan blízko velkého stromu v Caanannimu, který je u Kedeše. 12  Potom podali Siserovi zprávu, že Abinoamův syn Barak+ vyšel na horu Tabor.+ 13  Sisera ihned svolal z Charošetu národů do říčního údolí Kišon všechny své válečné dvoukolé vozy, devět set válečných dvoukolých vozů se železnými kosami,+ a všechen lid, který byl s ním.+ 14  Debora nyní řekla Barakovi: „Vstaň, neboť tento den Jehova jistě vydá Siseru do tvé ruky. Není to Jehova, kdo vyšel před tebou?“+ A Barak sestupoval z hory Tabor a deset tisíc mužů za ním. 15  A Jehova před Barakem začal ostřím meče uvrhovat do zmatku+ Siseru a všechny jeho válečné dvoukolé vozy a celý tábor. Sisera nakonec slezl z dvoukolého vozu a dal se na útěk pěšky. 16  A Barak honil+ válečné dvoukolé vozy+ a tábor až k Charošetu národů, takže celý Siserův tábor padl ostřím meče. Nezůstal ani jediný.+ 17  Pokud jde o Siseru,+ ten uprchl pěšky ke stanu Jael,+ manželky Kenity Chebera,+ neboť mezi Jabinem, králem Chacoru,+ a domácností Kenity Chebera byl mír. 18  Jael potom vyšla vstříc Siserovi a řekla mu: „Obrať se sem, můj pane, obrať se sem, ke mně. Neboj se.“ Odbočil tedy k ní do stanu. Později ho přikryla pokrývkou. 19  Časem jí řekl: „Dej mi, prosím, napít trochu vody, neboť mám žízeň.“ Otevřela tedy kožený vak+ s mlékem a dala mu napít+ a potom ho přikryla. 20  A přikročil k tomu, aby jí řekl: „Stůj u vchodu do stanu, a jestliže někdo přijde a zeptá se tě a řekne: ‚Je tady nějaký muž?‘, stane se, že pak řekneš: ‚Ne!‘“ 21  A Cheberova manželka Jael přistoupila k tomu, aby vzala stanový kolík a aby do ruky uchopila kladivo. Potom k němu pokradmu šla, a zatímco tvrdě spal* a [byl] unavený, vrazila mu kolík do spánků+ a zatloukla jej do země. Tak zemřel.+ 22  A pohleďme, byl tu Barak, který pronásledoval Siseru. Jael mu nyní vyšla vstříc a řekla mu: „Pojď a ukážu ti muže, kterého hledáš.“ Vešel tedy k ní, a pohleďme, Sisera zde ležel mrtvý, s kolíkem ve spáncích. 23  Tak Bůh v ten den podmanil+ kananejského krále Jabina před izraelskými syny. 24  A ruka izraelských synů byla tvrdší a tvrdší proti kananejskému králi Jabinovi,+ dokud kananejského krále+ Jabina neodřízli.

Poznámky

„A velitelem.“ Heb. wesarʹ; LXX „knížetem (místodržitelem)“; Vg „vůdcem“.
Nebo „Charošetu-ha-gojim“.
Dosl. „železných válečných dvoukolých vozů“.
Znamená „včela“.
„Vydá“, LXXVg.
Nebo „Chobaba, Mojžíšova tchána“.
Nebo „chrápal“.