Soudci 17:1–13

17  A byl jeden muž z hornatého kraje Efrajima,+ který se jmenoval Micheáš.*  Časem řekl své matce: „Těch tisíc sto kousků stříbra, které ti byly vzaty a nad nimiž jsi vyslovila kletbu,+ a řekla jsi ji též v mém doslechu — pohleď, to stříbro je u mne. To já jsem je vzal.“+ Na to jeho matka řekla: „Kéž je můj syn požehnán Jehovou.“+  Dal tedy své matce zpátky těch tisíc sto kousků stříbra,+ a jeho matka přikročila k tomu, aby řekla: „Zcela jistě posvětím Jehovovi to stříbro ze své ruky pro svého syna, aby byla udělána vyřezávaná socha+ a litá socha;+ a teď ti to dám zpátky.“*  Vrátil tedy to stříbro své matce a jeho matka vzala dvě stě kousků stříbra a dala je stříbrotepci.+ A ten dělal vyřezávanou sochu+ a litou sochu;+ a bylo to v Micheášově domě.  Pokud jde o muže Micheáše,* ten měl dům bohů,*+ a přistoupil k tomu, aby udělal efod+ a terafim*+ a aby naplnil ruku jednoho ze svých synů mocí,*+ aby mu sloužil jako kněz.+  V těch dnech nebyl v Izraeli žádný král.+ Pokud jde o každého, byl zvyklý činit to, co bylo správné v jeho vlastních očích.+  A byl jeden mladý muž z Betléma+ v Judovi z Judovy rodiny* a byl to Levita.*+ A na čas tam přebýval.  A ten muž přistoupil k tomu, aby šel z města Betléma v Judovi, aby na čas přebýval, kdekoli by našel místo. Posléze, jak šel, přišel do hornatého kraje Efrajima až k Micheášovu+ domu.  Potom mu Micheáš řekl: „Odkud přicházíš?“ Na to mu řekl: „Jsem Levita z Betléma v Judovi a jsem na cestě, abych na čas přebýval, kdekoli najdu místo.“ 10  Micheáš mu tedy řekl: „Bydli přece u mne a služ mi jako otec+ a kněz+ a já, já ti budu dávat ročně deset kousků stříbra a obvyklou soupravu oděvů a tvou obživu.“ Levita tedy vešel. 11  Tak vzal Levita na sebe, že bude bydlet u toho muže, a mladý muž se mu stal jakoby jedním z jeho synů. 12  Micheáš nadto naplnil ruku Levity mocí,+ aby mu mladý muž sloužil jako kněz+ a aby byl dále v Micheášově domě. 13  Micheáš proto řekl: „Já nyní vím, že mi Jehova učiní dobro, protože se pro mne stal knězem Levita.“+

Poznámky

Znamená „Kdo je jako Jehova?“. Heb. Mi·khaʹjehu.
„A teď ti to dám zpátky.“ Podle některých návrhů by tato pasáž měla být přemístěna do v. 2 za slova: „To já jsem je vzal.“
„Micheáše.“ Heb. Mi·khahʹ.
„Bohů.“ Heb. ʼelo·himʹ; řec. the·ouʹ, „boha“. Viz 18:24.
Nebo „a aby dosadil jednoho ze svých synů“.
Možná „z Mojžíšovy rodiny“. Srovnej 18:30.
Nebo „a který byl Levita“, MLXXVg; Sy „a jeho jméno bylo Levi“.