Soudci 15:1–20

15  A za nějaký čas, ve dnech pšeničné žně, se stalo, že Samson šel s kůzletem+ navštívit svou manželku. Řekl tedy: „Vejdu ke své manželce do vnitřní místnosti.“+ A její otec mu nedovolil vejít.  Její otec však řekl: „Opravdu jsem si řekl: ‚Bezesporu ji nenávidíš.‘+ Proto jsem ji dal tvému družbovi.+ Není její mladší sestra lepší než ona? Ať se, prosím, stane tvou místo tamté.“  Samson jim však řekl: „Tentokrát budu bez viny vůči Filištínům, v případě, že s nimi jednám k jejich škodě.“+  A Samson odešel a přistoupil k tomu, aby nachytal tři sta lišek*+ a aby vzal pochodně a obrátil ocas k ocasu a dal jednu pochodeň mezi dva ocasy, přesně doprostřed.  Pak zapálil pochodně a vyslal je do polí se stojícím obilím Filištínů. Tak zapálil všechno od snopu až po stojící obilí a vinice a olivové háje.+  A Filištíni začali říkat: „Kdo to udělal?“ Potom řekli: „Byl to Samson, zeť Timňana, protože ten mu vzal manželku a pak ji dal jeho družbovi.“+ Na to Filištíni vyšli a spálili ji a jejího otce ohněm.+  Samson jim zase řekl: „Jestliže takhle jednáte, nezbývá mi, než abych se vám pomstil,+ a potom přestanu.“  A tloukl je, [kupil] nohy na stehna velkou porážkou a pak sešel a začal bydlet v rozsedlině skalního útesu Etam.+  Později Filištíni+ přitáhli a tábořili v Judovi+ a obcházeli po Lechi.+ 10  Judští muži pak řekli: „Proč jste proti nám přitáhli?“ Řekli na to: „Přišli jsme, abychom svázali Samsona a udělali mu, právě jak on udělal nám.“ 11  Tři tisíce judských mužů tedy sešlo do rozsedliny skalního útesu Etam+ a řekli Samsonovi: „Nevíš, že Filištíni nad námi panují?+ Co tedy znamená to, co jsi nám udělal?“ Řekl jim potom: „Právě jak udělali oni mně, tak jsem udělal já jim.“+ 12  Ale řekli mu: „Přišli jsme, abychom tě svázali a abychom tě vydali do ruky Filištínů.“ Na to jim Samson řekl: „Přísahejte mi, že vy sami mě nenapadnete.“ 13  A přikročili k tomu, aby mu řekli: „Ne, ale pouze tě svážeme a vydáme tě do jejich ruky; rozhodně tě však neusmrtíme.“ Spoutali ho tedy dvěma novými provazy+ a vyvedli ho ze skalního útesu. 14  On, on došel až k Lechi, a Filištíni, ti jásavě křičeli, když se s ním setkali.+ A Jehovův duch+ na něj zapůsobil, a provazy, které byly na jeho pažích, byly jako lněné nitě, které byly sežehnuty ohněm,+ takže se mu pouta na rukou rozpadla. 15  Tu našel vlhkou čelist* osla, napřáhl ruku a vzal ji a srazil s ní tisíc mužů.+ 16  Samson potom řekl: „Čelistí osla — jedna hromada, dvě hromady!* Čelistí osla jsem srazil tisíc mužů.“+ 17  A když domluvil, stalo se, že okamžitě čelist odhodil z ruky a pojmenoval to místo Ramat-lechi.*+ 18  A dostal velkou žízeň a začal volat Jehovu a říkat: „Byl jsi to ty, kdo dal tuto velkou záchranu do ruky svého sluhy;+ a zemřu teď žízní a musím padnout do ruky těch neobřezaných+?“ 19  Bůh* tedy rozpoltil prohlubeň ve tvaru hmoždíře, která byla v Lechi,* a začala z ní vytékat voda,*+ a on přistoupil k tomu, aby pil, takže se jeho duch+ navrátil, a on se zotavil.+ Pojmenoval ji tedy En-hakkore,* a je v Lechi až do tohoto dne. 20  A dále soudil Izrael za dnů Filištínů dvacet let.+

Poznámky

Možná „šakalů“.
„Čelist.“ Heb. lechiʹ.
„Jedna hromada, dvě hromady!“ S pozměněnými samohláskovými značkami „pěkně jsem je nahromadil“; LXX „důkladně jsem je vyhladil“.
Znamená „vyvýšené místo čelisti“.
„Bůh“, MLXX; Sy „Jehova Bůh“; TVg „Jehova“.
Dosl. „v Lechi“. Heb. bal·Leʹchi. „Lechi“ znamená „čelist“.
„A Bůh prorazil díru (jámu), která byla v čelisti, a vyšla z ní voda“, LXXB; Sy „A Jehova Bůh prorazil čelist oslí tváře a vyšla z ní voda“; Vg „Jehova [lat. Doʹmi·nus] tedy otevřel molárový zub v oslí čelisti a vyšly z něho vody“.
Znamená „pramen volajícího“.