Rut 4:1–22

4  Pokud jde o Boaza, ten šel k bráně+ a usedl tam. A pohleďme, šel okolo výkupce, o němž se Boaz zmínil.+ Pak řekl: „Odboč přece sem a posaď se přece zde, Ty a ty.“* Odbočil tudíž a posadil se.  Potom vzal deset mužů ze starších mužů*+ města a řekl: „Posaďte se zde.“ Posadili se tedy.  Nyní řekl výkupci:+ „Noemi, která se vrátila z moabského pole,+ musí prodat kus pole, které náleželo našemu bratru Elimelekovi.+  Pokud jde o mne, já jsem si myslel,* že bych ti to měl odhalit* a říci: ‚Kup to+ před obyvateli a staršími muži mého lidu.+ Vykoupíš-li to, vykup to, ale nevykoupíš-li to, pověz mi [to] přece, abych věděl, protože není nikdo jiný, kdo by provedl vykoupení,+ než ty, a já jsem hned po tobě.‘“ Na to řekl: „Vykoupím to já.“+  Pak Boaz řekl: „V ten den, kdy koupíš pole z ruky Noemi, koupíš je i od Moabky Rut, manželky mrtvého muže, aby bylo jméno mrtvého muže pozdviženo nad jeho dědictvím.“+  Na to řekl výkupce: „Nejsem schopen to pro sebe vykoupit, abych nezkazil své vlastní dědictví. Sám to pro sebe vykup mým výkupním právem, protože nejsem schopen provést vykoupení.“  V Izraeli byl v dřívějších časech ohledně výkupního práva a ohledně výměny — k potvrzení každé věci — tento zvyk:* Muž si musel zout sandál+ a dát ho svému druhovi a to bylo v Izraeli osvědčení.  Když tedy výkupce* řekl Boazovi: „Kup to pro sebe“, přistoupil k tomu, aby si zul sandál.*+  Pak Boaz řekl starším mužům a všemu lidu: „Jste dnes svědky,+ že já kupuji z ruky Noemi všechno, co náleželo Elimelekovi, a všechno, co náleželo Kiljonovi a Machlonovi. 10  A kupuji opravdu též pro sebe za manželku Moabku Rut, manželku Machlonovu, abych způsobil, že jméno mrtvého muže+ bude pozdviženo nad jeho dědictvím, a aby jméno mrtvého muže nebylo odříznuto zprostřed jeho bratrů a od brány jeho místa. Vy jste dnes svědky.“+ 11  Na to všichni lidé, kteří byli v bráně, a starší muži řekli: „[Jsme] svědky! Kéž Jehova dopřeje, aby manželka,* která vstupuje do tvého domu, byla jako Ráchel+ a jako Lea,+ jež obě vystavěly dům Izraele;+ a ty prokaž svou hodnotu v Efratě+ a učiň si význačné jméno* v Betlémě.+ 12  A kéž se tvůj dům stane podobným domu Perece, kterého Tamar porodila Judovi,+ z potomstva, které ti Jehova dá z této mladé ženy.“+ 13  A tak si Boaz vzal Rut a ta se stala jeho manželkou a měl s ní poměr. Jehova tedy dal, aby počala,+ a porodila syna. 14  A ženy začaly říkat Noemi:+ „Požehnaný buď Jehova,+ který tě dnes nenechal bez výkupce, aby jeho* jméno bylo oznamováno v Izraeli. 15  A stal se obnovitelem tvé duše* a tím, kdo tě bude živit ve tvém stáří,+ protože jej porodila tvá snacha, která tě opravdu miluje+ [a] která je pro tebe lepší než sedm synů.“+ 16  A Noemi přistoupila k tomu, aby vzala dítě a aby si je položila do náruče, a stala se jeho chůvou. 17  Pak mu daly sousedky+ jméno, když řekly: „Noemi se narodil syn.“ A začaly ho nazývat Obed.*+ Je to otec Jišaie,+ otce Davidova. 18  A to jsou generace Perece:+ Perec se stal otcem Checrona;+ 19  a Checron se stal otcem Rama; a Ram+ se stal otcem Amminadaba; 20  a Amminadab+ se stal otcem Nachšona;+ a Nachšon se stal otcem Salmona;* 21  a Salmon*+ se stal otcem Boaza; a Boaz+ se stal otcem Obeda; 22  a Obed se stal otcem Jišaie;+ a Jišai se stal otcem Davida.+

Poznámky

„Ty a ty.“ Heb. Pelo·niʹ ʼAl·mo·niʹ.
Nebo „starších“.
Dosl. „řekl jsem [si]“.
Dosl. „bych měl odkrýt tvé ucho“.
„Zvyk“, LXXSyVg; M vynechává.
Výkupce (goel).“ Heb. hag·go·ʼelʹ. Viz 4Mo 5:8; 35:12.
LXX dodává „a dal mu ho“.
Nebo „žena“. TSy „tato manželka“; LXX „tvá manželka“.
Dosl. „a ohlašuj jméno“. Viz v. 14.
„Jeho“, MSyVg; LXXIt „tvé“.
Nebo „[tím, kdo] vrací tvůj život [heb. neʹfeš; řec. psy·chenʹ; lat. aʹni·mam]“.
Znamená „sluha; sloužící“.
„Salmona“, LXXAVgc, několik heb. rkp. a překlady arménský, etiopský a sahidický; M „Salmy“; LXXB „Salmana“.
„Salmon“, MLXXAVgc; LXXB „Salman“. Viz Mt 1:4, 5; Lk 3:31–33.