Rut 3:1–18

3  A Noemi, její tchyně, jí řekla: „Má dcero, neměla bych ti vyhledat místo odpočinku,+ aby se ti dobře vedlo?  A není Boaz, s jehož mladými ženami jsi stále byla, náš příbuzný?+ Pohleď, dnes večer převívá+ ječmen na mlatu.  A ty se umyješ a natřeš se olejem+ a oblékneš si přehozy+ a sejdeš k mlatu. Nedej se tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije.  A až si lehne, mělo by se stát, že si také povšimneš místa, kam uléhá; a přijdeš a odkryješ ho u nohou a ulehneš; a on, on ti poví, co máš udělat.“  Na to jí řekla: „Všechno, co mi říkáš,* učiním.“  A přistoupila k tomu, aby sešla k mlatu a aby učinila všechno podle toho, co jí její tchyně přikázala.  Boaz mezitím jedl a pil a jeho srdce se cítilo dobře.+ Pak si šel lehnout na nejzazší konec hromady obilí. Ona potom pokradmu přišla a odkryla ho u nohou a lehla si.  A kolem půlnoci se stalo, že se ten muž začal chvět. Naklonil se tedy, a pohleďme, u jeho nohou leží žena!  Pak řekl: „Kdo jsi?“ Odpověděla: „Jsem Rut, tvá otrokyně, a rozestřeš svou suknici přes svou otrokyni, neboť jsi výkupce.“+ 10  Na to řekl: „Kéž ti Jehova požehná,+ má dcero. Vyjádřila jsi svou milující laskavost+ v posledním případě lépe než v prvním případě,+ když nejdeš za mladými muži, ať nízkými, nebo bohatými. 11  A teď se, má dcero, neboj. Vše, co říkáš, pro tebe udělám,+ protože každý v bráně* mého lidu ví, že jsi znamenitá žena.+ 12  A i když je pravda, že jsem výkupce,+ je ještě jeden výkupce blíže příbuzný než já.+ 13  Dnes zde přenocuj a ráno se stane, že jestliže tě vykoupí,+ dobře! Ať provede vykoupení. Ale nebude-li jej těšit, aby tě vykoupil, pak tě vykoupím já sám, tak jistě, jakože Jehova žije.+ Zůstaň ležet až do rána.“ 14  A zůstala ležet u jeho nohou až do rána a potom vstala, dříve než kdokoli mohl druhého poznat. A řekl: „Ať není známo, že k mlatu přišla žena.“+ 15  A přikročil k tomu, aby řekl: „Přines plášť, který máš na sobě, a nastav jej.“ Nastavila ho tedy a on přistoupil k tomu, aby odměřil šest měr* ječmene a aby to na ni naložil, načež odešel* do města. 16  A odešla ke své tchyni, která pak řekla: „Kdo jsi, má dcero?“ Proto jí pověděla všechno, co pro ni ten muž udělal. 17  A přikročila k tomu, aby řekla: „Dal mi těchto šest měr ječmene, neboť mi* řekl: ‚Nechoď ke své tchyni s prázdnýma rukama.‘“+ 18  Na to řekla: „Zůstaň sedět, má dcero, dokud nepoznáš, jak záležitost dopadne, protože ten muž nebude mít klid, dokud dnes s tou záležitostí neskoncuje.“+

Poznámky

„Co mi říkáš“, TSy a mnoho heb. rkp. V M tato slova obsažena nejsou, ale za slovem „říkáš“ má pro tato slova samohláskové značky qere. Srovnej Sd 20:13 ppč.
Nebo „městě“.
Podle rabínských pramenů to bylo šest měr sea neboli 44 l. Byl to pravděpodobně největší náklad, jaký mohla unést na hlavě.
„Odešel“, M; SyVg „odešla“.
„Mi“, TLXX, mnohé heb. rkp. a samohláskové značky qere v M; Sy „jí“. Viz v. 5 ppč.