Nahum 1:1–15

1  Prohlášení proti Ninive.+ Kniha vidění Elkošana Nahuma:*  Jehova je Bůh,* který vyžaduje výlučnou oddanost+ a vykonává pomstu; Jehova vykonává pomstu+ a je naladěn ke* vzteku.+ Jehova vykonává pomstu nad svými protivníky+ a je rozezlen na své nepřátele.+  Jehova je pomalý k hněvu+ a velký v moci,+ a Jehova se rozhodně nezdrží potrestání.+ Jeho cesta je v ničivém větru a v bouři, a velké množství oblaků je práškem jeho nohou.+  Přísně napomíná moře+ a vysouší je; a vskutku nechává vyschnout všechny řeky.+ Bašan a Karmel uschly+ a uschl i květ Libanonu.  Hory se kvůli němu rozkymácely a pahorky, ty tály.+ A země se vzduje kvůli jeho obličeji; také úrodná země* a všichni, kdo na ní bydlí.+  Kdo může obstát před jeho otevřeným odsouzením?+ A kdo může povstat proti žáru jeho hněvu?+ Jeho vlastní vztek se jistě vyleje jako oheň,+ a i skály* budou kvůli němu opravdu strženy.  Jehova je dobrý,+ [je] pevností+ ve dni tísně.+ A bere na vědomí ty, kdo v něm hledají útočiště.+  A záplavou, která protéká, naprosto zahubí její* místo+ a právě jeho nepřátele bude pronásledovat tma.*+  Co si vymyslíte proti Jehovovi?+ Působí naprostou záhubu. Tíseň podruhé nevyvstane.+ 10  Ačkoli se proplétají dokonce jako trní+ a jsou opilí jako svým pšeničným pivem,*+ jistě budou pohlceni jako zcela uschlé strniště.+ 11  Z tebe* vskutku vyjde ten, kdo si vymýšlí proti Jehovovi, co je špatné,+ radí, co nemá cenu.*+ 12  Tak řekl Jehova: „Ačkoli byli v úplné podobě a bylo jich v tom stavu mnoho, dokonce v tom stavu budou podťati;+ a někdo určitě projde. A jistě tě ztrápím, takže tě víckrát trápit nebudu.+ 13  A nyní z [místa] na tobě zlomím jeho tyč k nošení+ a pouta na tobě roztrhnu.+ 14  A Jehova o tobě* přikázal: ‚Již se nebude zasévat nic z tvého jména.+ Z domu tvých bohů* odříznu vyřezávanou sochu a litou sochu.+ Udělám pro tebe pohřební místo,+ protože jsi bylo bezvýznamné.‘* 15  Pohleď — na horách nohy toho, kdo přináší dobrou zprávu,* kdo zvěstuje mír.+ Judo, slav své svátky.+ Plň své slavnostní sliby;+ protože již tebou neprojde žádná neužitečná osoba.*+ Bude jistě jako celek odříznuta.“*+

Poznámky

Nebo „Nahuma z Elkoše“.
„Bůh.“ Heb. ʼEl; řec. The·osʹ; lat. Deʹus.
Dosl. „a pánem“. Heb. vaʹʽal.
„Také úrodná země.“ Heb. wethe·velʹ; LXX „celá [země]“; lat. orʹbis, „kruh“, tj. zemský. Viz Mt 24:14, ppč. „zemi“.
„A i skály.“ Heb. wehac·cu·rimʹ; řec. peʹtrai; syr. wetu·reʼ; lat. peʹtrae.
„Její“, vztahuje se na Ninive.
Zdá se, že větší část první kapitoly Nahumova proroctví je báseň uspořádaná podle heb. abecedy v podobě neúplného akrostichu; sahá do konce v. 8 a zahrnuje heb. písmena ʼaʹlef kaf.
Nebo „svou lihovinou“.
„Tebe“, v heb. ž. r.
„Co nemá cenu.“ Dosl. „belijal“. Heb. beli·jaʹʽal.
„Tobě“, v heb. m. r.
Nebo „tvého boha“. Heb. ʼelo·hejʹkha; řec. the·ouʹ; lat. deʹi.
Na tomto místě v MLXXSy končí kap. 1.
„Toho, kdo přináší dobrou zprávu.“ Heb. mevas·serʹ; řec. eu·ag·ge·li·zo·meʹnou, „evangelisty“; lat. e·van·ge·li·zanʹtis.
Viz v. 11, ppč. „cenu“.
Na tomto místě v TLXXBagsterVg končí kap. 1.