Kazatel 5:1–20

5  Střež své nohy,+ kdykoli jdeš do domu [pravého] Boha; a ať se [člověk] přibližuje,* aby slyšel,+ spíše než aby dával oběť, jak to činí hlupáci,+ protože ti si neuvědomují, že dělají to, co je špatné.*+  Nespěchej, pokud jde o tvá ústa; a pokud jde o tvé srdce,+ to ať před [pravým] Bohem nevynáší slovo ukvapeně.+ [Pravý] Bůh je totiž v nebesích,+ ale ty jsi na zemi. Proto by se mělo tvých slov prokázat být málo.+  Vždyť sen jistě přichází následkem hojného zaměstnání+ a hlas hlupáka následkem hojných slov.+  Kdykoli skládáš slavnostní slib Bohu, neváhej ho splnit,+ protože z hlupáků není žádné potěšení.+ Co slavnostně slíbíš, splň.+  Je lépe, abys slavnostně nesliboval,+ než abys slavnostně slíbil a nesplnil.+  Nepřipusť, aby tvá ústa přivedla tvé tělo k hříchu,*+ ani neříkej před andělem,*+ že to byla chyba.+ Proč se má [pravý] Bůh rozhořčit kvůli tvému hlasu a zmařit dílo tvých rukou?+  Vždyť sny jsou následkem hojnosti [zaměstnání],+ a je hojně marnosti a slov. Ale boj se [pravého] Boha.+  Vidíš-li, že je utlačován ten, kdo má málo prostředků, a že násilník odnímá v soudní oblasti soud+ a spravedlnost, nebuď tou záležitostí ohromen,+ neboť ten, který je vyšší nežli vysoký,+ dává pozor,+ a jsou ti, kdo jsou vysoko nad nimi.*  Také zisk země je mezi nimi všemi;+ pro pole se slouží samotnému králi.+ 10  Kdo pouze miluje stříbro, nebude nasycen stříbrem, ani žádný, kdo miluje jmění, příjmem.*+ Také to je marnost.+ 11  Když přibudou dobré věci, jistě přibude těch, kdo je jedí.+ A jakou výhodu má jejich vznešený majitel, než že se [na ně] dívá svýma očima?+ 12  Sladký je spánek+ sloužícího, bez ohledu na to, zda jí málo nebo hodně; ale nadbytek, který patří boháči, mu nedává spát. 13  Existuje vážné neštěstí, které jsem viděl pod sluncem: bohatství, které je chováno k neštěstí pro svého vznešeného majitele.*+ 14  A toto bohatství zaniklo následkem neblahého zaměstnání,+ a on se stal otcem syna, když nemá v ruce vůbec nic.+ 15  Právě jak [člověk] vyšel z břicha své matky, opět odejde nahý,+ právě jak přišel; a za svou tvrdou práci si nemůže odnést vůbec nic,+ co by si mohl vzít s sebou do ruky. 16  A také to je vážné neštěstí: přesně tak, jak [člověk] přišel, tak i odejde; jaký tedy zisk má ten, kdo stále tvrdě pracuje pro vítr?+ 17  Po všechny své dny také jí ve tmě, s množstvím mrzutostí,+ s nemocí ze své strany a [s příčinou k] rozhořčení. 18  Pohleď, nejlepší, co jsem viděl, co je krásné, je, aby člověk jedl a pil a viděl dobré za všechnu svou tvrdou práci,+ na které pod sluncem tvrdě pracuje v počtu dnů svého života, jež mu dal [pravý] Bůh, protože to je jeho podíl. 19  Také každého člověka, jemuž dal [pravý] Bůh bohatství a hmotný majetek,+ dokonce zmocnil, aby z toho jedl,+ odnášel si svůj podíl a radoval se ve své tvrdé práci.+ To je Boží dar.+ 20  Vždyť nebude často vzpomínat na dny svého života, protože [pravý] Bůh [jej] zaměstnává* tím, že se jeho srdce raduje.+

Poznámky

Dosl. „Ať je přiblížení se“. V heb. zde je sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
MTLXXSyVg tento text uvádějí jako 17. v. kapitoly 4.
„Nepřipusť, aby slovo tvých úst vyneslo nad tvým tělem soud gehenny“, T.
„Andělem“, MTVg; LXXSy „Bohem“.
Nebo „a Nejvýše postavený je nad nimi“.
Dosl. „a kdo zaměřuje svou lásku na bohatství, když není žádný příjem (výnos)?“.
„Pro svého vznešeného majitele.“ Heb. liv·ʽa·lavʹ.
Možná „mu odpovídá“, podle jiného odvození heb. slovesa.