Kazatel 4:1–16

4  A vrátil jsem se, abych viděl všechny skutky útlaku,+ které se dějí pod sluncem, a pohleďme, slzy těch, kdo byli utlačováni,+ ale neměli žádného utěšitele;+ a na straně jejich utlačovatelů byla moc, takže neměli žádného utěšitele.  A blahopřál jsem spíše mrtvým, kteří již zemřeli, nežli živým, kteří byli dosud naživu.+  Takže lépe než těmto oběma [je] tomu, který dosud nezačal existovat,+ který nespatřil tu neblahou práci, která se koná pod sluncem.+  A viděl jsem všechnu tu tvrdou práci a všechnu tu dovednost v práci,+ že to znamená soupeření jednoho* s druhým;+ i to je marnost a honba za větrem.  Hlupák si zakládá ruce+ a pojídá své vlastní tělo.+  Lepší je hrst odpočinku než dvojitá hrst tvrdé práce a honba za větrem.+  Vrátil jsem se, abych viděl marnost pod sluncem:  Existuje jeden, ale ne někdo druhý;+ nemá také opravdu žádného syna ani bratra,+ ale celá jeho tvrdá práce nemá konec. Ani samotné jeho oči nejsou nasyceny bohatstvím:+ „Pro koho vlastně tvrdě pracuji a ochuzuji svou duši o dobré věci?“+ Také to je marnost, a je to neblahé zaměstnání.+  Dva jsou lepší než jeden,+ protože mají dobrou odměnu za svou tvrdou práci.+ 10  Vždyť kdyby snad jeden z nich upadl, druhý může svého společníka pozvednout.+ Ale jak to jen bude s tím, který je sám* a padá, není-li zde druhý, aby jej pozvedl?+ 11  Navíc, lehnou-li si dva spolu, pak se jistě také zahřejí; ale jak si může jediný člověk udržet teplo?+ 12  Kdyby někdo mohl přemoci jednoho samotného, dva by se proti němu mohli spolu postavit.+ A trojnásobnou šňůru nelze rychle přetrhnout. 13  Lepší je nuzné, ale moudré dítě+ než starý, ale hloupý král,+ který nepoznal dost, aby se dal ještě varovat.+ 14  Vyšel totiž z vězení, aby se stal králem,+ ačkoli za kralování onoho se narodil jako ten, kdo má málo prostředků.+ 15  Viděl jsem všechny živé, kteří se procházejí pod sluncem, [jak se vede] dítěti, které je druhé a povstává na místě toho jiného.+ 16  Není konec celému lidu, všem těm, před nimiž on* byl;+ a nebudou se z něho radovat ani lidé potom,+ neboť to je také marnost a honba za větrem.+

Poznámky

„Jednoho.“ Heb. ʼiš.
Nebo „Ale běda jen jednomu!“.
Nebo „oni“, tj. „lid“.