Kazatel 11:1–10

11  Posílej svůj chléb*+ po povrchu vod,+ neboť po mnoha dnech jej opět najdeš.+  Dej podíl sedmi, nebo dokonce osmi,+ protože nevíš, jaké neštěstí nastane na zemi.+  Jsou-li oblaka plná [vody], vypustí na zem čirý liják;+ a ať strom padne k jihu nebo k severu, na tom místě, kam strom+ padne, tam se prokáže být.  Kdo dává pozor na vítr,* nebude zasévat semeno; a kdo se dívá na oblaka, nebude sklízet.+  Právě jako si neuvědomuješ, jaká je cesta ducha v* kostech v břiše těhotné,+ podobně neznáš dílo [pravého] Boha, který činí všechno.+  Ráno zasévej své semeno a nenech svou ruku odpočinout až do večera;+ neboť nevíš, kde to bude mít úspěch,+ zda tady nebo tam, či zda obojí bude stejně dobré.  Světlo je také sladké a pro oči je dobré, aby viděly slunce;+  vždyť kdyby snad člověk žil i mnoho let, ve všech ať se raduje.+ A ať si připomíná temné dny,+ ačkoli by jich mohlo být mnoho; každý [den], který přišel, je marnost.+  Raduj se,+ mladý muži, ve svém mládí, a ať ti tvé srdce působí dobro za dnů tvého jinošství, a choď po cestách svého srdce a podle toho, co vidí tvé oči.+ Ale věz, že tě kvůli tomu všemu [pravý] Bůh přivede na soud.+ 10  Odstraň proto ze svého srdce mrzutost a odrážej neštěstí od svého těla;+ vždyť mládí a rozkvět života jsou marnost.+

Poznámky

Tenký, okrouhlý nebo oválný, může se nějaký čas udržet na hladině.
„Vítr.“ Heb. ruʹach. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„V“, T a mnoho heb. rkp.