Jozue 23:1–16

23  A mnoho dnů po tom, co Jehova dal Izraeli odpočinek+ od všech jejich nepřátel všude kolem, když Jozue byl starý a v pokročilých dnech,+ se stalo,  že Jozue přistoupil k tomu, aby zavolal celý Izrael,+ jeho starší muže a jeho hlavy a jeho soudce a jeho úředníky,+ a aby jim řekl: „Pokud jde o mne, já jsem zestárl a jsem v pokročilých dnech.  A pokud jde o vás, vy jste viděli všechno, co Jehova, váš Bůh, udělal všem těm národům kvůli vám,+ protože to byl Jehova, váš Bůh, kdo za vás bojoval.+  Podívejte se, určil jsem vám losem*+ ty národy, které zůstávají za dědictví vašim kmenům, a všechny národy, jež jsem odřízl,+ od Jordánu* k Velkému moři na západu slunce.+  A byl to Jehova, váš Bůh, kdo je před vámi vytlačoval+ a zbavil je vlastnictví kvůli vám, a vzali jste do vlastnictví jejich zemi, právě jak vám slíbil Jehova, váš Bůh.+  A budete velmi odvážní,+ abyste dodržovali a dělali vše, co je napsáno v knize+ Mojžíšova zákona, tím, že se od toho nikdy neodvrátíte napravo ani nalevo+  a nikdy nevejdete mezi tyto národy,+ ty, které s vámi zůstávají. A nezmíníte se o jménech jejich bohů+ ani při nich nebudete přísahat+ ani jim nebudete sloužit ani se jim klanět.+  Ale měli byste lpět na Jehovovi, svém Bohu,+ právě jak jste činili až do tohoto dne.  A Jehova před vámi zažene velké a mocné národy.+ (Pokud jde o vás, až do tohoto dne před vámi nestál ani jeden muž.+) 10  Jen jediný muž z vás bude honit tisíc,+ protože je to Jehova, váš Bůh, kdo za vás bojuje,+ právě jak vám slíbil.+ 11  A budete neustále střežit+ své duše* tím, že budete milovat Jehovu, svého Boha.+ 12  Jestliže byste se však přece obrátili zpět+ a opravdu lpěli na tom, co zbývá z těch národů,+ těch, které s vámi zůstávají, a přece s nimi uzavírali manželské svazky+ a vcházeli mezi ně a oni mezi vás, 13  rozhodně byste poznali, že Jehova, váš Bůh, nebude dále kvůli vám zbavovat ty národy vlastnictví;+ a stanou se vám pastí a léčkou a metlou na vašich bocích+ a trním ve vašich očích, dokud nevyhynete z této dobré zemské půdy, kterou vám dal Jehova, váš Bůh.+ 14  A pohleďte, jdu dnes cestou celé země,+ a dobře víte svým celým srdcem a svou celou duší, že neselhalo ani jediné slovo ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh. Všechna se vám splnila. Ani jediné slovo z nich neselhalo.+ 15  A právě jako na vás přišlo každé dobré slovo, jež k vám mluvil Jehova, váš Bůh,+ stane se, že tak na vás Jehova přivede každé zlé slovo, dokud vás nevyhladí z této dobré zemské půdy, kterou vám dal Jehova, váš Bůh,+ 16  protože jste překročili smlouvu Jehovy, svého Boha, kterou vám přikázal, a protože jste odešli a sloužili jiným bohům a klaněli se jim.+ A Jehovův hněv jistě vzplane proti vám,+ a jistě spěšně vyhynete z dobré země, kterou vám dal.“+

Poznámky

Dosl. „způsobil jsem, aby vám (pro vás) připadly“. LXX „vrhl jsem na vás“; Vg „on vám losem rozdělil“.
Dosl. „tyto národy, které zůstávají za dědictví vašim kmenům od Jordánu, a všechny [ostatní] národy, jež jsem odřízl“.
„Své duše (životy; sami sebe).“ Heb. lenaf·šo·thé·khemʹ, mn. č.; syr. benaf·šekhun.