Job 9:1–35

9  A Job přistoupil k tomu, aby odpověděl a řekl:   „Já přece vím, že je to tak.Ale jak může být smrtelný člověk v právu ve při s Bohem?*+   Kdyby nacházel potěšení v tom, že s ním zápolí,+nemůže mu odpovědět jedinkrát z tisíce.   Je moudrý v srdci a statný v síle.+Kdo může vůči němu projevovat zatvrzelost a vyjít nezraněn?+   Odsouvá hory,+ takže lidé [o nich] ani nevědí,ten, který je rozvrátil ve svém hněvu.+   Působí, že se země s třesením hýbá ze svého místa,takže se zachvívají samotné její sloupy.+   Slunci* říká, že nemá svítit,a klade svou pečeť kolem hvězd,+   sám roztahuje nebesa+a šlape po vysokých mořských vlnách;*+   dělá souhvězdí Aše,* souhvězdí Kesilu*a souhvězdí Kimy*+ a vnitřní místnosti Jihu;* 10  činí veliké nevyzkoumatelné věci+a podivuhodných věcí bezpočtu.+ 11  Pohleď, prochází kolem mne, a já [ho] nevidím,a postupuje dál, a já ho nerozeznávám.+ 12  Pohleď, uchvacuje. Kdo mu může odporovat?Kdo mu řekne: ‚Co děláš?‘+ 13  Bůh* neobrátí zpět svůj hněv;+pomahači bouřícího*+ se pod ním musí sklonit. 14  Oč spíše v případě, že mu budu odpovídat já!Budu volit svá slova vůči němu,+ 15  jemuž bych neodpověděl, ani kdybych byl skutečně v právu.+Svého odpůrce ve sporu bych se doprošoval o přízeň.+ 16  Kdybych ho zavolal, odpověděl by mi?+Nevěřím, že by dopřál sluchu mému hlasu, 17  [ten], který mě zhmožďuje bouřía jistě množí má zranění bez důvodu.+ 18  Nedopřeje mi nabrat* čerstvý dech,+vždyť mě zahlcuje hořkostmi. 19  Jestliže je někdo statný v síle, [je] to [on];*+a jestliže [je někdo silný] v právu, kéž bych byl předvolán! 20  Kdybych byl v právu, má vlastní ústa* by mě prohlásila za ničemného;kdybych byl bezúhonný, potom by oznámil, že jsem pokřivený. 21  Kdybych byl bezúhonný, neznal bych svou duši;odmítl bych svůj život. 22  Je jedna věc. Proto opravdu říkám:‚S bezúhonným, také s ničemným skoncuje.‘+ 23  Kdyby prudká záplava* náhle způsobila smrt,i zoufalství nevinných by se vysmál. 24  Země byla dána do ruky ničemného;+obličej jejích soudců on zakrývá.A pokud ne, kdo pak je to? 25  Také mé vlastní dny se staly rychlejšími než běžec;+utekly, jistě neuvidí dobré. 26  Odpluly jako rákosové čluny,jako orel, který se vrhá sem a tam za něčím k jídlu.+ 27  Jestliže jsem řekl: ‚Nech mi zapomenout na mou starost,+nech mi změnit své vzezření+ a rozjasnit se‘, 28  strachoval jsem se všech svých bolestí;+opravdu vím, že mě nebudeš pokládat za nevinného. 29  Sám se mám stát ničemným.Pročpak se jen marně lopotím?+ 30  Kdybych se vskutku umyl v sněhové voděa vskutku si vyčistil ruce* draslem,+ 31  pak bys mě namočil v jáměa mé oděvy by ke mně jistě měly odpor. 32  Vždyť on není člověk+ jako já, [abych] mu odpověděl,abychom spolu přišli k soudu. 33  Neexistuje* osoba, [která] by mezi námi rozhodla,*+aby na nás oba položila ruku. 34  Ať ode mne odstraní svůj prut+a jeho strašlivost ať mě neděsí. 35  Ať mluvím a nebojím se ho,vždyť sám v sobě tak naladěn nejsem.

Poznámky

„Bohem.“ Heb. ʼEl; LXX „Jehovou“.
Slunci.“ Heb. la·cheʹres; řec. he·liʹoi; lat. soʹli.
Dosl. „výšinách“.
„Souhvězdí Aše.“ Heb. ʽAš. Někteří komentátoři se domnívají, že to je souhvězdí Ursa Major (Velká medvědice).
„Souhvězdí Kesilu.“ Heb. Kesilʹ. Někteří komentátoři se domnívají, že to je souhvězdí Orion.
„A souhvězdí Kimy.“ Heb. weKhi·mahʹ. Někteří komentátoři se domnívají, že to jsou Plejády v souhvězdí Býka.
„Ten, který dělá Plejády a Večernici a Arktura a skladiště Jihu“, LXX; Vg „který dělá Arktura a Oriona a Hyady a vnitřní místnosti Jihu“. Za vnitřní místnosti Jihu jsou považována souhvězdí pod rovníkem na jižní polokouli.
„Bůh.“ Heb. ʼElóʹah. Viz 3:4 ppč.
„Bouřícího.“ Heb. raʹhav. Viz 26:12 ppč.
„Nabrat.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas a je zde použito jako předmět slovesa ‚dopřát‘.
„Je to on“, T; M „pohleď!“.
„Má vlastní ústa“, MLXXSyVg; na základě opravy v M „jeho vlastní ústa“.
„Metla“, jiným odvozením heb. slova.
Nebo „dlaně“.
„Neexistuje“, MVg; LXX „Kéž by existovala“.
Nebo „prostředník“. Řec. me·siʹtes, jako v 1Ti 2:5.