Job 8:1–22

8  A Šuchovec Bildad+ přistoupil k tomu, aby odpověděl a řekl:   „Jak dlouho budeš pronášet tyto věci,+když jsou řeči tvých úst jen silný vítr?+   Převrátí Bůh* soud,+anebo převrátí Všemohoucí spravedlnost?+   Jestliže proti němu zhřešili tvoji vlastní synové,takže je nechává vejít do ruky jejich vzbouření,   jestliže budeš hledat Boha+a budeš se doprošovat přízně Všemohoucího,   jestliže jsi ryzí a přímý,+tak by se již nyní pro tebe probudil*a jistě by obnovil tvé spravedlivé místo pobývání.   Tvůj začátek se možná také prokázal být nějakou maličkostí,ale tvůj vlastní pozdější konec by velice vzrostl.+   Vskutku, zeptej se, prosím, dřívější generace+a zaměř [svou pozornost] k věcem, jež vyzkoumali jejich otcové.+   My totiž byli jen včera+ a nevíme nic,protože naše dny na zemi jsou jen stínem.+ 10  Nepoučí tě oni, nepoví ti*a nevynesou ze svého srdce slova? 11  Vyroste rostlina papyru+ do výše bez mokřiny?Zmohutní rákos bez vody? 12  Zatímco je ještě v pupenu, neutržený,uschne dokonce přede vší ostatní trávou.+ 13  Takové jsou stezky* všech, kdo zapomínají na Boha,*+a zanikne naděje odpadlíka,*+ 14  jehož důvěra je odříznutaa jehož spolehnutí je pavoučí domek.*+ 15  Opře se o svůj dům, ale ten nezůstane stát;chytí se ho, ale on nepotrvá. 16  Před sluncem je plný mízya v jeho zahradě vzchází jeho vlastní proutek.+ 17  Jeho kořeny protkávají hromadu kamení,spatřuje kamenný dům. 18  Jestliže ho někdo spolkne z jeho místa,+to ho také jistě zapře [a řekne]: ‚Nevidělo jsem tě.‘+ 19  Pohleď, tak se rozpouští jeho cesta;+a z prachu vyrůstají jiní. 20  Pohleď, Bůh* neodvrhne nikoho bezúhonnéhoani se nechopí ruky zločinců, 21  dokud nenaplní tvá ústa smíchema tvé rty radostným křikem. 22  Právě ti, kdo tě nenávidí, budou oděni hanbou,+a stan ničemných nebude.“

Poznámky

„Bůh.“ Heb. ha·ʼElʹ. Na tomto místě je ha tázací částice, která uvádí otázku.
Podle M; LXX „bude naslouchat tvé úpěnlivé prosbě“.
„Nepoví ti“, LXX; M „neřeknou ti“.
„Stezky“, M; LXX „konečné věci (výsledek); pozdější konec“.
„Boha.“ Heb. ʼEl; LXX „Jehovu“.
Nebo „bezbožného (znesvěceného)“; nebo „každého, kdo je odcizený Bohu“.
Nebo „síť“.
„Bůh.“ Heb. ʼEl.