Job 7:1–21

7  Není pro smrtelného člověka na zemi povinná práce+a nejsou jeho dny jako dny námezdného dělníka?+   Prahne po stínu jako otrok+a čeká na svou mzdu jako námezdný dělník.+   Tak jsem dostal do vlastnictví bezcenné lunární měsíce+a odpočítali mi noci těžkostí.+   Když jsem uléhal, říkal jsem také: ‚Kdy vstanu?‘+A [když] večer skutečně dojde své míry, také jsem zahlcen neklidem až do ranního svítání.   Mé tělo se obléklo larvami+ a hrudkami prachu;+na kůži se mi nadělaly strupy, a ona se rozpouští.+   Mé dny se staly rychlejšími+ než tkalcovský čluneka dospívají ke konci v beznaději.+   Pamatuj, že můj život je vítr;+že mé oko již neuvidí dobré.   Oko toho, který mě vidí, mě nespatří;tvé oči [se upřou] na mne, ale já nebudu.+   Oblak jistě dospívá ke svému konci a odchází;tak ten, který sestupuje do šeolu, nevyjde.+ 10  Už se nevrátí do svého domua jeho místo už ho neuzná.+ 11  Já, také já nebudu zdržovat svá ústa.Budu mluvit v tísni svého ducha;*budu se zabývat hořkostí své duše!+ 12  Jsem moře nebo mořská obluda,že bys měl nade mnou stavět stráž?+ 13  Když jsem řekl: ‚Má pohovka mě utěší,mé lůžko mi pomůže nést mou starost‘, 14  dokonce jsi mě zděsil snya viděními působíš, že sebou trhám úlekem, 15  takže si má duše volí zadušení,smrt+ raději než mé kosti. 16  Zavrhl jsem [to];+ nechtěl bych žít na neurčitý čas.Přestaň se mnou, vždyť mé dny jsou výpar.+ 17  Co je smrtelný člověk,+ abys ho vychovával*a abys k němu upínal své srdce 18  a abys mu věnoval pozornost každé ráno,abys ho v každém okamžiku zkoušel?+ 19  Proč ode mne neodvrátíš upřený pohled+ani mě nenecháš být, dokud nespolknu svou slinu?* 20  Jestliže jsem zhřešil, co mohu dokázat proti tobě, Pozorovateli lidstva?*+Proč sis mě postavil jako terč, abych se ti* stal břemenem? 21  A proč nepromineš můj přestupek+a nepřehlédneš mé provinění?Vždyť nyní ulehnu do prachu;+a jistě mě budeš hledat, a já nebudu.“

Poznámky

„Svého ducha.“ Heb. ru·ch; lat. spiʹri·tus.
Nebo „považoval za důležitého“.
Tj. ani na tu nejkratší chvíli. Viz 4Mo 4:20 ppč.
„Lidstva.“ Heb. ha·ʼa·dhamʹ.
„Ti“, LXX a původní heb. text; M „sám sobě“. To je jedna z osmnácti oprav od židovských soferim. Viz dodatek 2B.