Job 6:1–30

6  A Job přistoupil k tomu, aby odpověděl a řekl:   „Kdyby tak byla zvážena všechna má mrzutost+a kdyby zároveň položili na váhy mou strast!   Vždyť je nyní dokonce těžší než písek moří.Proto byla má vlastní slova neuvážené povídání.+   Vždyť jsou u mne šípy Všemohoucího,*+jejichž jed pije můj duch;+zděšení od Boha* se řadí proti mně.*+   Bude zebra*+ řičet nad trávounebo býk bučet nad svou pící?   Budou se věci bez chuti jíst bez solinebo má slizovitá šťáva proskurníku nějakou chuť?   Má duše odmítla dotknout se [čehokoliv].Jsou jako choroba v mém jídle.   Kdyby tak došlo na mou žádosta kdyby mi Bůh* udělil i mou naději!   A kdyby Bůh postoupil a rozdrtil mě,kdyby pustil svou ruku a odřízl mě!+ 10  I to by mi ještě bylo útěchou;a [radostí] bych skákal+ při [svých] porodních bolestech,[i kdyby] neměl soucit; vždyť jsem neutajoval+ řeči Svatého.+ 11  Jaká je má síla, abych ještě čekal?+A jaký je můj konec, abych dále udržoval svou duši?* 12  Mám sílu, [jako] je síla kamenů?Nebo je mé tělo z mědi? 13  Opravdu ve mně není [schopnost] pomoci si sáma bylo ode mne odehnáno i účinné působení? 14  Pokud jde o kohokoli, kdo odpírá milující laskavost* svému vlastnímu bližnímu,+ten také opustí i bázeň před Všemohoucím.+ 15  Moji vlastní bratři jednali zrádně+ jako zimní bystřina,jako koryto zimních bystřin, které ubíhají. 16  Jsou temné od ledu,sníh se na nich schovává. 17  V pravém období se stávají bezvodými,+ byly umlčeny;když nastane horko, vysychají ze svého místa.+ 18  Stezky jejich cesty odbočují;vycházejí do prázdna a zanikají. 19  Karavany z Temy+ se dívaly,cestující společnost Sabejců*+ na ně čekala. 20  Jistě jsou zahanbeni, protože důvěřovali;došli až na to místo a zklamali se.+ 21  Nyní nejste totiž k ničemu;+vidíte zděšení a dostáváte strach.+ 22  Je to proto, že jsem řekl: ‚Dejte mi [něco],nebo mě obdarujte trochou své moci; 23  a vyprostěte mě z ruky protivníka+a z ruky tyranů byste mě měli vyplatit‘?+ 24  Poučte mě, a já, já budu mlčet;+a dejte mi porozumět, jaké chyby jsem se dopustil.+ 25  Řeči přímosti byly — ach, ne bolestné!+Ale co kárá to vaše kárání?*+ 26  Úkladně plánujete, že budete kárat slova,když řeči zoufalce+ jsou jenom do větru?+ 27  Oč víc budete metat los i o někoho bez otce+a smlouvat o svého druha!+ 28  A teď jen dál, věnujte mi pozornost,[a podívejte se], zda vám budu lhát+ přímo do obličeje. 29  Vraťte se, prosím — ať nevyvstane žádná nespravedlnost —ano, vraťte se — ještě je v tom má spravedlnost.+ 30  Je na mém jazyku nespravedlnost,nebo mé vlastní patro nerozlišuje strast?

Poznámky

„Jehovy“, LXXVg.
„Boha.“ Heb. ʼElóʹah.
„Mě vyřadilo ze společenského styku“, na základě přemístění dvou písmen v M.
Nebo „onager; divoký osel“.
„Bůh.“ Heb. ʼElóʹah.
Nebo „svůj život [jako duši]“. Heb. naf·š; řec. psy·cheʹ.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
Dosl. „Šeby“.
„Kárání.“ V heb. je zde sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.