Job 5:1–27

5  Zavolej, prosím! Je tady někdo, kdo ti odpovídá?A ke komu ze svatých* se obrátíš?   Pošetilého totiž zabije mrzutosta toho, kdo se dá snadno zlákat, usmrtí závistivost.   Sám jsem viděl, jak se pošetilý zakořeňuje,+ale náhle jsem začal zatracovat místo jeho pobývání.   Jeho synové zůstávají daleko od záchrany+a v bráně jsou drceni bez osvoboditele.   Co on sklidí,* sní hladový;a dokonce i z řeznických háků* to někdo vezmea jejich prostředky k obživě skutečně lapá léčka.*   To, co ubližuje, totiž nevychází z pouhého prachu,a z pouhé zemské půdy nevyrážejí těžkosti.   Člověk* se totiž rodí pro těžkosti,jako i jiskry* vyletují vzhůru.   Sám bych se však obrátil na Boha*a Bohu* bych svěřil svůj případ,*+   Tomu, jenž činí velké nevyzkoumatelné věci,*podivuhodných věcí bezpočtu;+ 10  Tomu, jenž dává déšť na povrch země+a posílá vody na širá pole;+ 11  Tomu, jenž staví na výšinu ty, kdo jsou nízko,+takže ti, kdo jsou smutní, jsou vysoko v záchraně; 12  Tomu, jenž maří úkladné plány chytrých,+takže jejich ruce nepracují účinně; 13  Tomu, jenž chytá moudré v jejich vlastní vychytralosti,+takže je rada prohnaných unášena střemhlav;+ 14  střetají se s tmou i ve dnea v poledne tápou jako v noci;+ 15  a Tomu, jenž zachraňuje před mečem z jejich ústa chudého z ruky silného,+ 16  takže pro poníženého vzniká naděje,+ale nespravedlnost vskutku zavírá svá ústa.+ 17  Pohleď, šťastný je muž,* kterého Bůh* kárá;+a ukázňování od Všemohoucího nezavrhuj! 18  Sám totiž působí bolest, ale ovazuje [zranění];rozbíjí na kusy, ale jeho vlastní ruce uzdravují. 19  V šesti tísních tě osvobodí+a v sedmi se tě nedotkne nic zraňujícího.+ 20  Za hladomoru tě jistě vyplatí ze smrti+a za války z moci* meče. 21  Před bičem jazyka budeš schován+a nebudeš se bát plenění, když přijde. 22  Plenění a hladu se budeš smáta divokého zemského zvířete se nemusíš bát. 23  Vždyť tvá smlouva bude s polními kamenya i divoké polní zvíře bude s tebou muset žít v míru.+ 24  A jistě budeš vědět, že mír je tvým stanem,a zcela jistě půjdeš a uvidíš svou pastvinu a nic nebudeš postrádat. 25  A jistě budeš vědět, že tvého potomstva je mnoho+a tvých potomků jako zemského rostlinstva.+ 26  V síle dospěješ na pohřební místo,+jako když se ve svůj čas kupí snopy. 27  Pohleď, tak jsme to vyzkoumali. Tak to je.Vyslechni to a — věz to sám.“

Poznámky

„Komu ze svatých andělů“, LXX.
Dosl. „Co [je] jeho sklizeň“.
Nebo „dokonce i z trnů“.
„A žízniví skutečně čerpají jejich mléko“, na základě opravy v M.
Nebo „Pozemský člověk“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Dosl. „synové plamene“.
Nebo „Božského“. Heb. ʼEl; LXX „Jehovu“.
„Bohu.“ Heb. ʼElo·himʹ, mn. č. od ʼElóʹah, označuje vznešenost a majestát; LXX „Jehovovi“.
Nebo „spor“.
Dosl. „a neexistuje [jejich] vyzkoumání“.
Nebo „smrtelný člověk“, jako ve 4:17. Heb. ʼenóšʹ.
„Bůh.“ Heb. ʼElóʹah.
Dosl. „rukou“.