Job 41:1–34

41  Můžeš vytáhnout leviatana*+ rybářským háčkemnebo můžeš mu jazyk přidržet dole provazem?   Můžeš mu vložit do nozder sítí,+nebo můžeš mu trnem provrtat čelisti?   Bude k tobě vznášet mnohé snažné prosbynebo ti bude říkat jemná slova?   Uzavře s tebou smlouvu,abys ho vzal na neurčitý čas za otroka?   Budeš si s ním hrát jako s ptákem,nebo svážeš ho pro své mladé dívky?   Budou o něj smlouvat* společníci?Rozdělí ho mezi obchodníky?*   Naplníš mu kůži harpunami+anebo hlavu kopími na ryby?   Polož na něho ruku.Vzpomeň si na bitvu. Už to víckrát nedělej.*   Pohleď, očekávání vzhledem k němu bude jistě zklamáno.[Člověk] také bude svržen při pouhém pohledu na něho. 10  Nikdo není tak troufalý, aby ho popudil.A kdo si může stát na svém přede mnou?+ 11  Kdo mi něco dal jako první, abych mu měl odplatit?+Pod celými nebesy je to moje.+ 12  Nebudu mlčet o jeho částechani [o] záležitosti [jeho] mohutnosti a půvabu jeho rozměrů. 13  Kdo odkryl povrch jeho oblečení?Kdo vstoupí do jeho dvojité čelisti?* 14  Kdo otevřel dveře jeho obličeje?*Jeho zuby kolem dokola jsou strašlivé. 15  Brázdy šupin jsou jeho domýšlivostí,uzavřené jako těsnou pečetí. 16  Jedna k druhé těsně přiléhajía ani vzduch mezi ně nemůže vniknout. 17  Každá je přilepena k druhé;*svírají se navzájem a nedají se oddělit. 18  Už z jeho kýchání vyšlehuje světloa jeho oči jsou jako paprsky úsvitu. 19  Z tlamy mu šlehají blesky,dokonce unikají ohnivé jiskry. 20  Z nozder mu vychází dýmjako [z] pece podpálené dokonce sítím. 21  Jeho duše* rozpaluje uhly,a z tlamy mu dokonce vychází plamen. 22  V jeho šíji se ubytovala síla,a před ním skáče zoufalství.* 23  Záhyby jeho masa k sobě lnou;jsou na něm jako ulité, nepohnutelné. 24  Jeho srdce je odlito jako kámen,ano, odlito jako spodní mlýnský kámen. 25  Při jeho vstávání se silní lekají;+jsou zmateni ohromením. 26  Ani meč se [s ním] nevyrovná, když ho dohoní,ani kopí, šipka, ani hrot šípu.+ 27  Na železo+ pohlíží jako na pouhou slámu,na měď jako na pouhé shnilé dřevo. 28  Šíp* ho nezažene;kameny z praku+ se pro něho změnily v pouhou slámu ze strniště. 29  Kyj považuje za pouhou slámu ze strniště+a harašení oštěpu se směje. 30  Spodek má jako špičaté hliněné střepy;*po blátě rozestírá nástroj k mlácení.+ 31  Působí, že hlubiny vřou jako hrnec;moře, to připodobňuje hrnci s mastí. 32  Nechává za sebou zářit svou stezku;*[člověk] by pokládal vodní hlubinu za šediny.* 33  Na prachu není nic podobného jemu,který je utvořen, aby [neznal] zděšení. 34  Vidí vše, [co je] vysoké.Je králem nad všemi majestátními divokými zvířaty.“*

Poznámky

„Leviatana“, M(heb. liw·ja·thanʹ)Vg; LXX „draka“.
Nebo „nad ním pořádat hostinu“.
Dosl. „Kananejce“. Heb. kena·ʽanimʹ.
Na tomto místě v MLXX končí kapitola 40.
Dosl. „uzdy“, M; LXX „šupinové zbroje [drátěné košile]“.
„Obličeje“, M; Sy „úst“.
Dosl. „ke svému bratrovi“.
„Jeho duše.“ Heb. naf·šóʹ; řec. psy·cheʹ.
„Skáče zoufalství“, M; LXX „běží zničení“.
Dosl. „Syn luku“.
Nebo „nejšpičatější (nejostřejší) z hliněných střepů“, podle heb. idiomu.
„A nejnižší část hlubiny [řec. ton de tarʹta·ron tes a·bysʹsou, „tartaros propasti“] za zajatce“, LXX. Viz dodatek 4D.
„Za šediny“, M; LXX „za místo k chození“; Sy „za suchou zemi“.
Dosl. „všemi syny pýchy (důstojnosti)“.