Job 40:1–24

40  A Jehova přistoupil k tomu, aby odpověděl Jobovi a řekl:   „Měl by se přít* nějaký rýpal se Všemohoucím?+Ať odpoví ten, kdo kárá Boha.“*+   A Job přikročil k tomu, aby Jehovovi odpověděl a řekl:   „Pohleď, stal jsem se nevýznamným.+Co ti mám odvětit?Položil jsem si ruku na ústa.+   Jednou jsem promluvil, a nebudu odpovídat;a dvakrát, a nic nebudu dodávat.“   A Jehova přikročil k tomu, aby odpověděl Jobovi z větrné bouře+ a řekl:   „Přepásej si, prosím, bedra jako zdatný muž;+budu se tě tázat, a ty mě informuj.+   Skutečně učiníš neplatným mé právo?Prohlásíš mě za ničemného, abys byl v právu ty?*+   Nebo máš [takovou] paži, jako má [pravý] Bůh*+a můžeš způsobit hřmění hlasem, jako má on?+ 10  Okrášli se, prosím, nadřazeností+ a výškou;+a kéž se oblečeš důstojností+ a nádherou.+ 11  Ať plynou rozlícené výbuchy tvého hněvu+a viz každého domýšlivého a poniž ho. 12  Viz každého domýšlivého, pokoř ho+a pošlap ničemné přímo tam, kde jsou. 13  Schovej je společně do prachu,+ovaž jim i obličej na utajeném místě 14  a já, dokonce já ti budu dobrořečit,protože tě může zachránit tvá pravice. 15  Tady je behemot,* kterého jsem udělal stejně jako tebe.Žere zelenou trávu+ právě jako býk. 16  Hle, jeho síla je v jeho bocícha jeho dynamická energie+ ve svalových úponech jeho břicha. 17  Ocas ohýbá jako cedr;jeho stehenní šlachy jsou propletené. 18  Jeho kosti jsou měděné trubky;jeho silné kosti jsou jako pruty z tepaného železa. 19  Je počátkem Božích* cest;jeho Původce+ může přiblížit svůj meč. 20  Vždyť i hory mu přinášejí svůj výtěžek,+a hrají si tam všechna divoká polní zvířata.* 21  Pod trnitými cicimky uléhá,na skrytém místě rákosí+ a mokřiny.+ 22  Trnité cicimky ho stále ohrazují svým stínem;obklopují ho topoly z říčního údolí. 23  Jestliže se řeka chová násilně, on neutíká v panice.Důvěřuje si, i kdyby mu do tlamy vytryskl Jordán.+ 24  Může ho někdo chytit jemu před očima?Může [mu] někdo provrtat nos smyčkami?*

Poznámky

„Měl by se přít.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
„Boha.“ Heb. ʼElóʹah.
„Domníváš se, že jsem s tebou jednal jinak, než aby ses projevil jako spravedlivý?“ LXX.
„Jako má [pravý] Bůh.“ Heb. ka·ʼElʹ. Viz 5Mo 33:26, ppč. „Bůh“.
Nebo „hroch“. Heb. vehe·móthʹ, mn. č. od slova behe·mahʹ (srovnej 1Mo 1:24, ppč. „zvíře“); řec. the·riʹa, „divoká zvířata“; lat.(v. 10) Be·heʹmoth.
„Božích.“ Heb. ʼEl.
„Způsobil radost čtvernohým tvorům v hlubině [řec. en toi tar·taʹroi, „v tartaru“]“, LXX. Viz dodatek 4D.
Tato kapitola v MLXX pokračuje ještě dalšími osmi verši.